PL EN


Journal
2018 | 2(54) | 205–225
Article title

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z pracy najemnej – analiza stanu obecnego i proponowane kierunki reformy

Content
Title variants
EN
Taxation of the income from natural persons’ contract work. Current status and suggested reform
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article looks at the taxation of income from natural persons’ contract work or similar arrangements. The author argues that it is essential to clearly define the concept of contract work in the Polish tax legislation as a general category incorporating various legal titles concerning the work undertaken by an employee. The author discusses the complex structure of income sources and main income types earned by employees, and identifies legal problems caused by this variety and gives some recommendations.
Journal
Year
Issue
Pages
205–225
Physical description
Contributors
 • Profesor doktor hab., kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Bartoszewicz M., Zakolska J., Glosa do wyroku sądu okręgowego z dnia 20 maja 2003 r., IV Ka 893/02, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 5.
 • Boguska A., Konstrukcja delegowania pracowników w celu świadczenia usług na poziomie unijnym i w praktyce prawa polskiego, „Monitor Prawa Pracy” 2016, nr 2.
 • Borszowski P., Glosa do wyroku NSA z dnia 14 listopada 2003 r., I SA/Łd 1493/2002, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2005, nr 2.
 • Bosak M., Majka P., Charakter prawny pracowniczych świadczeń nieodpłatnych w świetle regulacji prawa pracy oraz prawa podatkowego, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2013, nr 1.
 • Brzeziński B., Glosa do wyroku NSA z dnia 17 maja 2013 r., II FSK 1812/11, „Orzecznictwo Sądów Powszechnych” 2014, nr 1, poz. 10.
 • Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kulicki J., Reforma opodatkowania dochodów [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Kuźniacki B., Opodatkowanie zysków z tytułu usług budowlano-montażowych w świetle polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: Pojęcie stałego zakładu usługowego, „Monitor Podatkowy” 2013, nr 3.
 • Major T., Pawłowska B., Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych. Nowe przepisy obowiązujące od 2010 r., „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 6.
 • Mariański A., Strzelec D., Glosa do uchwały NSA z dnia 24 maja 2010 r., II FPS 1/10, „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 9.
 • Mastalski R., Glosa do uchwały NSA z dnia 24 maja 2010 r., II FPS 1/10, „Orzecznictwo Sądów Powszechnych” 2010, nr 12, poz. 121.
 • Nykiel W., Mariański A., Wilk M., Komentarz do art. 22 [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, red. W. Nykiel, A. Mariański, ODDK, Gdańsk 2015.
 • Pomorska A., Potrzeba wzmocnienia funkcji redystrybucyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych [w:] Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, red. A. Pomorska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 • Pustuł J., Imprezy integracyjne a przychód z nieodpłatnych świadczeń, „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 9.
 • Strzelec D., Komentarz do art. 12 [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, red. W. Nykiel, A. Mariański, ODDK, Gdańsk 2015.
 • Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. I (Swobody rynku wewnętrznego), red. A. Cieśliński, C.H. Beck Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f302612-9736-4832-afeb-ae918b2d2338
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.