PL EN


2012 | 2(18) | 61–73
Article title

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko jako ewaluacja ex ante

Title variants
EN
Strategic Environmental Impact Assessment as an ex ante evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the author examines the process and report of EIA and SEA from the perspective of their evaluation nature. This approach allows the sliding to the forefront their praxeological aspects with the correct understanding of the role and relations between the parties involved in this process, the role of reports (expertise), democratization and transparency of management and governance sphere. There have been attempts to review and evaluation of national experiences and practices in this area.
PL
W artykule autorka analizuje procedurę i raport Oceny Oddzialywania na Środowisko i Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko z punktu widzenia ich ewaluacyjnego charakteru. Takie podejście umożliwia wysunięcie na pierwszy plan ich prakseologicznych aspektów wraz z właściwym zrozumieniem roli i wzajemnych stosunków pomiędzy stronami zaangażowanymi w ten proces, rolę raportów (ekspertyz), demokratyzację i transparentność sfery zarządzania i rządzenia. Dokonano także przeglądu i próby oceny krajowych doświadczeń i praktyk w tym zakresie.
Year
Issue
Pages
61–73
Physical description
Dates
online
2012-09-10
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f33c176-9b80-4ad4-8754-c9bf98cddf6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.