PL EN


2014 | 7 | 85-104
Article title

Demograficzne źródła konfliktu na Kaukazie Północnym

Content
Title variants
EN
Demographic Causes of the Conflict in the North Caucasus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konflikt na Kaukazie Północnym jest w wyraźny sposób warunkowany sytuacją demograficzną regionu. Naturalny ruch ludności i wzrost demograficzny w II połowie XX wieku był istotnym czynnikiem konfliktogennym w czasie wojen i konfliktów doby schyłku ZSRR oraz w latach 90. ubiegłego stulecia. Istotnym problemem są migracje i ich społeczno-ekonomiczne, a także psychologiczne skutki. Przemieszczenia z gór w doliny wywołuje walkę o ziemię i inne zasoby. Na konfliktach tych zyskują siły ekstremistyczne i fundamentalistyczne, które umiejętnie wykorzystują poczucie krzywdy u niektórych grup ludności. Podobne skutki ma migracja ze wsi do miast. Niepokojącym zjawiskiem z punktu widzenia interesów Moskwy jest zmiana struktury etnicznej Kaukazu Północnego. Świadczy ona o cywilizacyjno-kulturowym odwrocie Rosji z tego obszaru oraz utrudnia bieżącą kontrolę sytuacji w regionie.
The article analyzes the demographic causes of the conflict in the North Caucasus. In particular, phenomena such as natural movement of the population (births, deaths) and migrations. The demographic growth in the second half of the 20th century was a key conflictogenic factor in the time of wars and conflicts at the declining stage of the USSR in the 90’s. Especially dangerous was the second stage of the demographic transition, when low death rate was accompanied by continuous high birth rate. The people of the North Caucasus, however, have almost reached (with certain exceptions such as Chechenya) the end of the demographic transition and so, the high population growth is going to play a lesser role in stirring up the conflicts. The main problem are migrations and their socioeconomic as well as psychological effects. The problem applies to movements from the mountains to the valleys, from the villages to the cities and from the Caucasus to the inland Russia. The migrants, who often meet failures in their lives and suffer from certain imbalance of their value system, become a basic “target” for islamic underground when recruiting new members.
Year
Volume
7
Pages
85-104
Physical description
Contributors
References
 • Ciesielski S., Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, Wrocław 2003.
 • Górecki W., Rosyjski Kaukaz bez zmian. Lokalna wojna na przedpolach olimpiady, Prace OSW, Warszawa 2014.
 • Jarzyńska K., Zamieszki na tle etnicznym w Moskwie, Analizy OSW, 2013.
 • Koryś P., Okólski M., Czas globalnych migracji, OBM [Ośrodek Badań nad Migracjami] Working Papers, 55/2004.
 • Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004.
 • Smalec Ł., Konflikty zbrojne. Źródła, przyczyny, cele, preteksty, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, [Internet:] http://centruminicjatyw.org/pl/node/117 (27.02.2014).
 • The North Caucasus: The Challenges Of Integration (I), Ethnicity And Conflict, Europe Report N°220 – 19 October 2012.
 • Wierzbicki A., Rosja. Etniczność i polityka, Warszawa 2011.
 • Ząbek M., Migracje na Kaukazie Północnym i Południowym, [w:] Dylematy kaukaskie, pod red. M. Ząbka, Warszawa 2010, s. 147-148.
 • Арутюнов М.Г., Отдаленные последствия принудительных миграций на примере народов Северного Кавказа, [Internet:] http://migrocenter.ru/publ/konfer/kavkaz/m_kavkaz03.php (27.02.2014).
 • Белозеров В., Трансформация этнодемографических и миграционных процессов на Северном Кавказе, „Россия и Мусульманский Мир”, 10/2010.
 • Дзадзиев А., Русское население республик Северного Кавказа: современные миграционные установки, „Россия и Мусульманский Мир”, 1/2009.
 • К 2014 году в КБР завершится инвентаризация земель отгонного животноводства, Strona internetowa Prezydenta Republiki Kabardyno- Bałkarskiej, [Internet:] http://www.president-kbr.ru/en/kbr/news/agriculture/8469--2014-.html (27.02.2014).
 • Кадиев Р., Земли отгонного животноводства: как их использовать? (Как в Дагестане нарушается Земельный кодекс РФ), "Ёлдаш/Времена", 07-10-2011, [Internet:] http://kumukia.ru/article- 66.html (27.02.2014).
 • Передерий С., Мозговой А., Этническая миграция на Северном Кавказе: угрозы российской государственности, „Россия и Мусульманский Мир”, 2/2010.
 • Стародубровская И. и др., Северный Кавказ, Модернизационный вызов, Москва 2011.
 • Стародубровская И., Соколов Д., Истоки конфликтов на Северном Кавказе, Москва 2013.
 • Сущий С., Русское население в республиках Северного Кавказа в начале XXI в., „Россия и Мусульманский Мир”, 7/2011.
 • Эдиев Д., Демографические потери депортированных народов СССР, Ставрополь 2003, [dostęp online:]
 • http://www.polit.ru/article/2004/02/27/demoscope147/ (14.01.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f36c450-3f83-4114-b7f1-d69053557ebc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.