PL EN


2014 | 9 | 137-145
Article title

PRZYCZYNY TRUDNOŚCI W NAUCE UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
THE LEARNING DIFFICULTIES’ CAUSES OF PUPILS IN 1TH-3RD CLASSES LEVEL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z  przyczynami trudności w  nauce uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Szczególną uwagę poświęcono przyczynom trudności w nauce czytania i pisania oraz diagnozie pedagogicznej pozwalającej ustalić ich przyczyny. Artykuł zamyka dekalog dla rodziców i nauczycieli dzieci dyslektycznych autorstwa prof. dr hab. Marty Bogdanowicz.
EN
Causes of learning difficulties of pupils in 1th-3rd classes were brought up in the article. The author is devoting the particular attention to causes of the problem in the learning to read and write and the pedagogic diagnosis which they let establish its causes. The Decalogue for parents and teachers of dyslexic children written by Prof. Marta Bogdanowicz was introduced in the last part of the article.
Year
Issue
9
Pages
137-145
Physical description
References
 • Bąbel P., Srebro E., Dyskalkulia, [w:] A. Girmakowska, A. Jałowiec (red.), Jak przezwyciężać trudności w nauce?, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2008.
 • Czajkowska A., Trudności w  nauce czytania i  pisania, http://www.dziecirosna.pl [dostęp: 13.10.2014].
 • Czerska A., Wczesnodziecięca nauka czytania i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka, [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Wąsiński (red.), Edukacja małego dziecka. Wybrane obszary aktywności, t. 6, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.
 • Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Kochanek K., Fajdek L., Piłka A., Ocena wpływu hałasu szkolnego na wyniki testów centralnych funkcji słuchowych, „Nowa Audiofonologia” 2013, nr 2 (5).
 • Majak J., Trudności diagnostyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci, „Otorynolaryngologia” 2013, nr 12 (4).
 • Materiały Centrum Logopedycznego.PL opublikowane na stronie: http://www.logopedia.pl. [dostęp: 13.10.2014].
 • Miętka E., Problemy dzieci dyslektycznych i  dysgraficznych, [w:] A. Giermakowska, A. Jałowiecka (red.), Jak przezwyciężać trudności w  nauce? Poradnik dla rodziców i  nauczycieli, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., Kielce 2008.
 • Rostkowska J., Aktywny Trening Słuchowy – element terapii pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD), „Nowa Audiofonologia” 2014, nr 3 (4).
 • Statuch Z.B., Kurkowski Z.M., Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a problemy w nauce u uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej, „Nowa Audiofonologia” 2012, nr 1 (3).
 • www.czytelniamedyczna.pl. [dostęp: 13.10.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f386ff1-0e42-4af7-90a9-f4219c2b8c54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.