PL EN


2010 | 1/2010 | 211-220
Article title

Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Założeniem tego artykułu jest wskazanie na możliwości wykorzystania nauki w celu redukcji powrotności do przestępstwa. Istnieje wiele koncepcji pracy z osobą przeja wiającą za chowania antyspołeczne. Zastosowa nie ich w pracy resocjalizacyjnej powinno mić charakter komplementarny i osadzony w kontekście ekologii społecznej. Współcześnie obserwuje się wart odnotowania trend w pracy psychoko rekcyjnej polegający na tym, że konstruowane modelewyjaśniające przyczyny zaburzone go zachowania coraz częściej mają charakter zintegrowany. Wprawdzie pełna i wszechstron na integracja teoretyczna, która uzyskałaby jednomyślne poparcie, jeszcze się nie pojawiła, można jednak dostrzec pewne trendy dowodzące, że aktualne próby teoretycznej integracji oddziaływań psychokorekcyjnych są sensowne i wskazane.
Keywords
Year
Issue
Pages
211-220
Physical description
Dates
published
2010-12-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Alford B.A., Beck T.A. (2005), Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bałandynowicz A. (2002), Probacja. System sprawiedliwego karania, C.F. Muller Lex Utilis, Warszawa.
 • Beech A., Fisher D., Becket R. (1999), Step 3: An Evaluation of the Prison Sex Offender Treatment Programme, HMSO, Londyn.
 • Kazdin A.E., Weisz J.R. (2006), Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Machel H. (2006), Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • McGuire J. (red.) (1995), What works: Reducing reoffending, Wiley, Chichester.
 • Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. (2006), Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa.
 • Merrington S., Stanley S. (2007), Effectiveness: who counts what? [w:] L. Gelsthorpe, R. Morgan (red.), Handbook of probation, Willan Publishing, Devon, UK.
 • Raynor P., Robinson G. (2005), Rehabilitation, crime and justice, Palgrave Macmillan, Nowy Jork.
 • Reid W.J., Epstein L. (1972), Task Centred Casework, Columbia University Press, Nowy Jork.
 • Thorpe D.H., Smith D., Green C.J., Paley J. (1980), Out of Care, Allen and Unwin, Londyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f3a037e-77e0-4cce-9f55-87fa9b954547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.