PL EN


Journal
2016 | 60 | 185-206
Article title

Social Dialogue as an Element of Polish Socio-Political System in the Light of the Constitution of the Republic of Poland

Title variants
PL
Dialog społeczny jako element polskiego ustroju społeczno-politycznego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autor poddaje analizie pojęcie dialogu społecznego, usiłując wyjaśnić, w jaki sposób powinno być ono rozumiane. Dialog społeczny jest poddawany analizie przez pryzmat rozwiązań przyjętych w Konstytucji RP przy założeniu, że dialog społeczny stanowi ważny element polskiego systemu społeczno-ekonomicznego. Autor odwołuje się w szczególności do brzmienia aktów normatywnych, w tym do ustawy o Trójstronnej Komisji do spraw społecznych i gospodarczych, do projektu Zbiorowego Kodeksu Pracy oraz do aktów prawa europejskiego. Pojęcie dialogu społecznego jest używane w języku prawnym i prawniczym, ale również w języku potocznym i naukowym oraz w języku dziennikarzy. Pojęcie to nie ma ustalonego w sposób wiążący znaczenia, w tym zwłaszcza brakuje legalnych definicji tego pojęcia. Autor usiłuje stworzyć taką definicję poprzez zdefiniowanie stron dialogu społecznego, celów oraz przedmiotu tego dialogu, poziomów, na jakich dialog społeczny może być prowadzony (przykładowo dialog na poziomie Unii Europejskiej czy dialog krajowy), czy wreszcie pokazując podstawy prawne dialogu społecznego. Autor wyraźnie rozróżnia przy tym pojęcie dialogu społecznego i pojęcie dialogu partnerów społecznych. Dialog partnerów społecznych (będący szczególnym przypadkiem dialogu społecznego) jest jednym z podstawowych elementów polskiego systemu społeczno-ekonomicznego.
Journal
Year
Volume
60
Pages
185-206
Physical description
Contributors
  • University of Bialystok
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f417ccb-392c-40d8-be29-dcf5c849e798
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.