PL EN


Journal
2018 | 51 | 263-275
Article title

„W siną dal, dokąd oczy poniosą…” – motyw wędrówki w baśniach polskich i węgierskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Journey Motif in the Polish and Hugarian Fairy Tales This article presents the comparative analysis of the journey motif in two Polish fairy tales and in the Hungarian one. Polish fairy tales are Siostra siedmiu kruków (The Sister of the Seven Ravens) by Janina Porazińska and Żelazne trzewiczki (The Iron Bootees) by Hanna Januszewska; the Hungarian one is Żelazny Laczy (Iron Laczy), which has no known author as it is the classic folk tale. The journey or peregrination motif is one of the most popular fairy tales motifs around the whole world. The journey in fairy tales and folk tales always has the symbolic meaning as well as the literal one and is the expression of the protagonist’s inner development. The purpose of the article is to show the symbolic meaning of the peregrinations and journeys in the fairy tales including the notion of the rite of passage (rites de passage) and elements od psychoanalisis.
Journal
Year
Issue
51
Pages
263-275
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bettelheim B.: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1985
 • Burszta W.J.: Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998
 • Ćwiklak K.: Motyw podróży w polskiej baśni magicznej, [w:] Baśń we współczesnej kulturze. Tom 1. Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka – kultura masowa, Poznań 2015
 • Jung C.G.: Fenomenologia ducha w baśniach, [w:] Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Warszawa 1981
 • Kopaliński W.: Słownik symboli, Warszawa 1991
 • Łotman J.: Semiotyka kultury, Warszawa 1977
 • Nosowska D.: Słownik terminów literackich, Bielsko-Biała 2004
 • Papuzińska J.: Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2008
 • Peju P.: Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne, Warszawa 2008
 • Słownik bajki ludowej, http://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=153 [dostęp: 30.08.2017].
 • Januszewska H.: Żelazne trzewiczki, [w:] U Złotego Źródła. Baśnie polskie, Warszawa 1983
 • Porazińska J.: Siostra siedmiu kruków, [w:] U Złotego Źródła. Baśnie polskie, Warszawa 1983
 • Żelazny Laczy, [w:] Bajarka opowiada. Zbiór baśni z całego świata, red. M. Niklewiczowa, Poznań 2006
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f45b562-6624-4ffd-8ab0-fffb202d07ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.