PL EN


2017 | 8 | 1 | 219-231
Article title

Przypisy tłumacza w polskim przekładzie zbioru esejów Terra incognita Draga Jančara

Content
Title variants
SL
Translator’s Footnotes in the Polish Translation of Drago Jančar’s essays Terra Incognita
Languages of publication
PL SL EN
Abstracts
EN
The author has analyzed the translator’s footnotes in the Polish translation of Terra Incognita. The footnotes are problematic, because some people consider them a discredit to the translator, while others think them a sign of erudition. There is also a group of people, who say they are a solution to untranslatability, which is a result of the differences between the languages and cultures. They help to deliver the meaning. The author of the article searches and analyses if the translator was consistent while creating footnotes and if the information important provided in the process is essential and helpful for the reader to understand Slovenian culture. In other words, if the footnotes are a solution to the problems with the untranslatability.
SL
Avtorica članka je analizirala prevajalčeve opombe v poljski izdaji Terra incognita. Prevajalčeve opombe so problematično vprašanje, ker nekateri trdijo, da je to pomanjklivost prevajalca, drugi menijo, da opombe izražajo erudicijo. Obstaja tudi skupina, ki pravi, da so opombe rešitev neprevedljivosti, ki je posledica razlik med jeziki in kulturami, in omogoča sporočiti namen oz. pomen. Avtorica raziskuje in analizira, ali je bila prevajalka dosledna načinu zapisa in ali opombe prinašajo pomembne podatke, ki bodo v pomoč bralcu pri razumevanju slovenske kulture, torej ali opombe rešijo težave z neprevedljivostjo.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
219-231
Physical description
Dates
published
2017.12.31
Contributors
References
  • Borovnik S., 2015: Slovenski narod in država v izbranih esejih Draga Jančarja. W: H. Tivadar, red.: Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, s. 51—58.
  • Gawlak M., 2015: O przekładzie tytułu (na podstawie prozy słoweńskiej). „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 6, cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu, s. 56—69.
  • Genette G., 1992: Palimpsesty. W: H. Markiewicz, red.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 4, cz. 2. Kraków, Wydawnictwo Literackie, s. 317—366.
  • Markiewicz H., 2004: O cytatach i przypisach. Kraków, Universitas.
  • Papadima M., 2011: Głos tłumacza w peritekście jego przekładu: przedmowa, posłowie, przypisy i inne zwierzenia. „Między Oryginałem a Przekładem”, t. 17, s. 13—32.
  • Skibińska E., 2009: O przypisach tłumacza: wprowadzenie do lektury. W: E. Skibińska, red.: Przypisy tłumacza. Wrocław—Kraków, Księgarnia Akademicka, s. 7—19.
  • Skibińska E., 2011: Od redakcji. „Między Oryginałem a Przekładem”, t. 17, s. 7—9.
  • Tokarz B., 2011: W perspektywie poznania i projekcji. O polskim przekładzie zbioru esejów Draga Jančara „Terra incognita”. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 2, cz. 1: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym, s. 269—282.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f4fda63-b870-4038-88da-1f8708d1efc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.