PL EN


2017 | 8 | 1 | 73-89
Article title

Pisati da bi se shvatilo: Sarajevo i Chicago na engleskome, bosanskom i poljskom

Content
Title variants
EN
Writing to Understand: Sarajevo and chicago in english, Bosnian and Polish
Languages of publication
HR EN PL
Abstracts
EN
The paper discusses aleksandar Hemon's literary oeuvre through the prism of reception of The Book of My Lives in Bosnia-Herzegovina and Poland. in the present paper, we analyse the function of paratextual elements on the basis of the translations of the Bosnian-american author from english into Bosnian and Polish taking into consideration the fact that the author wrote in english, but reflecting on his Bosnian childhood, his youth, and the period after he moved to the United States of america. The present paper recognizes and emphasizes that Hemon, who writes in english without forgetting his mother tongue, is using subtle emphasis to describe the world and his place in it by means of calm but self-confident expression. The paratextual elements are used to direct and decompress, which enhances the experience of living and writing at two different places and in two languages so that once the experience has been transferred, its language is comprehensible, inspirational, and familiar to the reader. The paper analyses the title, biographical notes and other paratextual elements the editors and publishers selected to present the cultural aspects, the relevance, the quality of artistic persuasion and accomplishment, and the overall literary value as the truly essential value of this and all other literary works the role of which is to illuminate relations through experiences and contribute to understanding but also changing the human and the world.
PL
artykuł, w oparciu o książkę aleksandra Hemona Dwa razy życie, przybliża twórczość pisarza pochodzącego z Bośni i Hercegowiny, a mieszkającego od 1992 roku w Stanach zjednoczonych. analiza dotyczy funkcji elementów paratekstowych w przekładach z języka angielskiego na język bośniacki i polski. autor pisze po angielsku, ale w utworze mocno obecne są jego doświadczenia z dzieciństwa oraz młodości spędzonej w Sarajewie, przeżycia związane z wyjazdem do ameryki i z czasem przyswajania sobie języka angielskiego oraz pielęgnowania bośniackiego. Hemon, co widać w przeprowadzonej analizie, pisze w zamierzony sposób bardzo prosto, objaśnia świat i siebie w nim za pomocą swobodnego, a także bardzo przystępnego języka. Wykorzystuje w tym celu szereg paratekstualnych chwytów, wzmacniając w ten sposób doświadczenie, jakie wynika z życia w dwóch odległych od siebie miejscach, pisania w dwóch językach. W ten sposób jego narracja jest prosta, jednak daje wiele do myślenia, staje się bliska każdemu odbiorcy. W artykule został poddany analizie tytuł, notka o autorze oraz inne elementy paratekstowe, przede wszystkim te, za pomocą których redaktorzy i wydawcy wydobywają zróżnicowane aspekty kulturowe, sięgają do korzeni autora, ukazują jego artystyczny warsztat i literacką wartość nie tylko tej, ale i pozostałych jego książek, które, przedstawiając stosunki przez pryzmat własnych doświadczeń, pozwalają zrozumieć przemiany, jakie dokonują się w człowieku i zachodzą na świecie.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
73-89
Physical description
Dates
published
2017.12.31
Contributors
References
  • Eco U., 2006: Otprilike isto — Iskustva prevođenja. N. Raspudić, prev. Zagreb, Algoritam.
  • Genette G., 1997: Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge, Cambridge University Press.
  • Hemon A., 2013: The Book of My Lives. New York, Macmillan.
  • Hemon A., 2013: Knjiga mojih života. I. Žlof, prev. Sarajevo, Buybook.
  • Hemon A., 2015: Dwa razy życie. T. Bieroń, przeł. Warszawa, Dowody na istnienie — Fundacja instytut Reportażu.
  • Hemon A., 2016: Povratak u Hemonwood  /  kolumne. Sarajevo—Zagreb, Buybook.
  • Kłoskowska A., 2005: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWN.
  • Lejeune Ph., 1998: Pour l’autobiographie. Paris, Seuil.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f6173ff-05f1-4292-8d68-bb9303f5c577
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.