PL EN


2016 | 22 | 253-267
Article title

Osiemnastowieczna dyskusja na temat tożsamości osobowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje wybrane aspekty sporów, jakie zajmowały część osiemnastowiecznych filozofów. Zostały one zainspirowane niektórymi Locke’owskimi propozycjami, a dotyczyły sposobu rozumienia osoby i zagadnienia tożsamości osobowej. Wymiana poglądów na temat osobowej identyczności odnosiła się do kwestii jej substancjalnego charakteru i roli, jaka jest w niej przypisywana świadomości. W tej pierwszej sprawie Leibniz, Butler i Reid opowiadają się za substancjalnym charakterem tożsamości człowieka, zaś Locke uchyla się od zajęcia stanowiska. Drugi problem w dużej mierze związany jest z poprzednim, na co wskazuje m.in. podobny rozkład poglądów. Locke uznaje świadomość za zasadnicze kryterium tożsamości osobowej, a Leibniz, Butler i Reid się temu stanowisku przeciwstawiają.
Year
Issue
22
Pages
253-267
Physical description
Contributors
References
 • Ayer A.J., The Concept o f a Person, St. Martin’s, New York 1963. Boecjusz, O pociechach filozofii. Traktaty teologiczne, tłum. T. Jachimowski, De Agostini, Warszawa 2003.
 • Butler J., Analogy o f Religion, Harper & Brothers, New York 1860.
 • Butler J., O f Personal Identity, (w:) J. Perry (red.), Personal Identity, University of California, Berkeley 1975.
 • Frankfurt H.G., Wolność i pojęcie osoby, (w:) Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, wybór J. Hołówka, SPACJA. Warszawa 1997.
 • Gutowski P., O trzech elementach filozofii Thomasa Reida, „Roczniki Filozoficzne”, t. LVIII, nr 1, s. 71-93.
 • Gutowski P., Szubka T. (red.), Filozofia brytyjska u schyłku X X wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.
 • Hempoliński M., Filozofia współczesna, PWN, Warszawa 1989.
 • Leibniz G. W., Metaphysical Disputation on the Principle o f an Individual, tłum. z łaciny na angielski P. V. Spade, Oklahoma State University, Stillwater 1982.
 • Leibniz G. W., Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. I. Dąbska, PWN, Warszawa 1955.
 • Leibniz G. W., Zasady filozofii czyli monadologia, [w:] Wyznanie wiary filozofa, tłum. S. Cichowicz, PWN, Warszawa 1969.
 • Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. Gawecki, PWN, Warszawa 1955.
 • Lodge P., Stoneham T. (red.), Locke and Leibniz on Substance, Routledge, New York 2015.
 • Martin R., Barresi J. (red.), Personal Identity, Blackwell, Oxford 2002. Noonan H. W., Personal Identity, Routledge, London 1989. Oksenberg Rorty A. (red.), The Identities o f Persons, University of California Press, Berkeley 1976.
 • Parfit D., Reasons and Person, Oxford University Press, Oxford 1986.
 • Perry J., A Dialog on Personal Identity and Immortality, Indianapolis, Hackett 1978.
 • Reid T., Essays on the Intellectual Powers o f Man, [w:] idem. The Works o f Thomas Reid, Elibron Classics, Edinburgh 1872, [online] (dostęp: 6.09.2015).
 • Reid T., O f Identity, (w:) Perry J. (red.), Personal Identity, University of California, Berkeley 1975.
 • Shoemaker S., Self-knowledge and Self-identity, Ithaca, New York 1963.
 • Shoemaker S., Swinburne R., Personal Identity, Blackwell, Oxford 1984.
 • Stoiński A., Kryteria tożsamości osobowej, „Szkice Humanistyczne” 2002, t. II, nr 1/2, s. 147-159.
 • Strawson P. F., Indywidua. Próba metafizyki opisowej, tłum. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa 1980.
 • Vesey G., Personal Identity, Macmillan, London 1974.
 • Wiggins D., Identity and Spatio-Temporal Continuity, Blackwell, Oxford 1967.
 • Williams B., The Self and the Future, [w:] Perry J. (red.), Personal Identity, University of California Press, Berkeley 1975.
 • Witkowski L., O problemie tożsamości osobowej w filozofii: część I: J. Locke, G. W. Leibniz, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filozofia 11” 1990, (197), s. 99-113.
 • Ziemiński I., Moralność i religia. Poglądy filozoficzne Josepha Butlera, PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1234-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f62be49-7d51-4ba3-be87-94349d6eaa4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.