PL EN


Journal
2012 | 31 | 33-55
Article title

William Ramsey o psychologii potocznej, racjonalności i pojęciu reprezentacji w naukach kognitywnych

Content
Title variants
EN
William Ramsey on folk psychology, rationality and the concept of representation in cognitive science
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W książce Representation Reconsidered, William Ramsey argumentuje przeciwko tezie, że naukowe (tj. kognitywistyczne) pojęcie reprezentacji mentalnych powinno zostać oparte na pojęciu reprezentacji zaczerpniętym z psychologii potocznej (tj. pojęciu reprezentacji mentalnych jako postaw propozycjonalnych, takich jak przekonania i pragnienia). Przedstawiony wywód ma za zadanie wykazać, że – wbrew temu, co twierdzi sam Ramsey – nawet jeśli potoczne pojęcie reprezentacji najprawdopodobniej nie stanie się częścią repozytorium pojęciowego kognitywistyki, to nie implikuje to, że przekonania, pragnienia czy racjonalność ludzkiego myślenia mogą zostać wyeliminowane z naturalistycznego rozumienia umysłu (systemu poznawczego) i procesów poznawczych. Kluczem do zrozumienia tego faktu jest ujęcie systemów poznawczych jako hierarchicznych, wielopoziomowych mechanizmów.
EN
In his book Representation Reconsidered, William Ramsey argues against the view that the concept of mental representation employed by cognitive scientists should be based on the folk-psychological concept of mental representation as propositional attitudes. The author of the present article will attempt to show that, contrary to what Ramsey himself claims, the fact that the folk concept of mental representation will most likely not be a part of the conceptual repository of cognitive science does not imply that beliefs, desires or the rationality of human cognition should be eliminated from the naturalistic outlook on the nature of mind (construed as a cognitive system) and cognitive processes. The key to see that this is the case lies in understanding cognitive systems as multi-level, hierarchically organized mechanisms.
Journal
Year
Issue
31
Pages
33-55
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bechtel [1994] – W. Bechtel, Levels of description and explanation in cognitive science, „Minds and Machines” (4) 1994, s. 1-25.
 • Bechtel [1998] – W. Bechtel, Representations and cognitive explanations: assessing the dynamicist's challenge in cognitive science, „Cognitive Science” (22) 1998, s. 1-25.
 • Bechtel [2005] – W. Bechtel, The challenge of characterizing operations in the mechanisms underlying behavior, „Journal of Experimental Analysis of Behavior” (84) 2005, s. 313-325.
 • Bermudez [2000] – J.L. Bermudez, Personal and sub-personal: a difference without a distinction, „Philosophical Explorations” (3) 2000, s. 63-82.
 • Chemero [2009] – A. Chemero, Radical Embodied Cognitive Science, MIT Press, Cambridge (MA) 2009.
 • Cummins [2000] – R. Cummins, ‘How does it work?’ versus ‘What are the laws?’: Two conceptions of psychological explanation, [w:] Explanation and Cognition, red. F. Keil, R.A. Wilson, MIT Press, Cambridge (MA) 2000.
 • Davies [1998] – M. Davies, Language, thought and the language of thought, [w:] Language and Thought, red. P. Carruthers, J. Boucher, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Davies [2000] – M. Davies, Persons and their underpinnings, „Philosophical Explorations” (3) 2000, s. 43-62.
 • Dennett [1995] – D. Dennett, Osobowy i subosobowy poziom wyjaśniania: ból, tłum. P. Dziliński, [w:] Filozofia umysłu, red. B. Chwedeńczuk, Aletheia, Warszawa 1995.
 • Dennett [2003] – D. Dennett, Naprawdę przekonani: strategia intencjonalna i dlaczego ona działa, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” (4) 2003, s. 87-109.
 • Dennett [2008] – D. Dennett, Rzeczywiste wzorce, (w:) Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, red. M. Miłkowski, R. Poczobut, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 • Fodor [1975] – J. Fodor, The Language of Thought, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1987.
 • van Gelder [1995] – T. van Gelder, What might cognition be if not computation?, „The Journal of Philosophy” (92) 1995, s. 345-381.
 • Goldman [2006] – A. Goldman, Simulating Minds. Philosophy, Psychology and Neuroscience of Mindreading, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Grush [2003] – In defense of some ‘Cartesian’ assumptions concerning the brain and its operation, „Biology and Philosophy” (18) 2003, s. 53-93.
 • Grush [2006] – R. Grush, How to, and how not to, bridge computational cognitive neuroscience and Husserlian phenomenology of time consciousness, „Synthese” (153) 2006, s. 417-450.
 • Heal [1996] – J. Heal, Simulation, theory and content, [w:], Theories of Theories of Mind, red. P. Carruthers, P. Smith, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 • Henderson, Horgan [2004] – D. Henderson, T. Horgan, What does it take to be a true believer? Against the opulent ideology of eliminative materialism, (w:) Mind as a Scientific Object: Between Brain and Culture, red. Ch.E. Erneling, D.M. Johnson, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Hershbach [2008] – M. Hershbach, Folk psychological and phenomenological accounts of social perception, „Philosophical Explorations” (11) 2008, s. 223-235.
 • Hornsby [2000] – J. Hornsby, Personal and sub-personal: A defence of Dennett’s early distinction, „Philosophical Explorations” (3) 2000, s. 6-24.
 • Hurley [2008] – S. Hurley, The shared circuits model. How control, mirroring, and simulation can enable deliberation, imitation and mindreading, „Behavioral and Brain Sciences” (31) 2008, s. 1-22.
 • Lycan [2004] – W. Lycan, A particularly compelling refutation of eliminative materialism, [w:] Mind as a Scientific Object: Between Brain and Culture, red. Ch.E. Erneling, D.M. Johnson, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • McDowell [1994] – J. McDowell, The content of perceptual experience, „Philosophical Quarterly” (44) 1994, s. 190-205.
 • Nichols [2002] – S. Nichols, Folk psychology, [w:] Encyclopedia of Cognitive Science, Nature Publishing Group, London 2002.
 • Peacocke [1983] – Ch. Peacocke, Sense and Content, Oxford University Press, Oxford 1983.
 • Pylyshyn [1984] – Z. Pylyshyn, Computation and Cognition, MIT Press, Cambridge (MA) 1984.
 • Ramsey [2007] – W. Ramsey, Representation Reconsidered, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 • Ramsey, Stich, Garon [1990] – W. Ramsey, S. Stich, J. Garon, Connectionism, eliminativism and the future of folk psychology, „Philosophical Perspctives” (4) 1990, s. 499-533.
 • Stich [1985] – S. Stich, From Folk Psychology to Cognitive Science, MIT Press Cambridge (MA) 1985.
 • Thagard [1996] – P. Thagard, Cognitive Science, [w:] E.N. Zalta, Stanford Encyclopedia of Philosophy, dostępne na: http://plato.stanford.edu/entries/cognitive-science/ [10.02.2011].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f73c6a8-0a5a-4d79-89a3-a3dd7a55d183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.