PL EN


2018 | 10 Ponowoczesne lekcje polskiego - rozpoznania i propozycje | 79-89
Article title

Co o człowieku mówi obłok, kamień i morze? Twórczość Janusza Stanisława Pasierba w praktyce szkolnej

Authors
Content
Title variants
EN
What do the Cloud, Stone and Sea Have to Say? The Works of Janusz Stanisław Pasierb in the School Practice
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is an attempt to show the way of analysing the works of Pasierb as a regional phenomenon on the one hand, and a universal poet speaking in depth about our existence on the other. In my article I suggest the reading of Pasierb’s haiku in the school practice. Due to the implementation of hermeneutics as an interpretative method, the poems may interest the students and develop their reflection on the world.
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej
References
 • Adrabińska-Pacuła Lucyna, Hącia Agata, Malczewska Jolanta, Olech Joanna. 2010. Po polsku. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum. Klasa I. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Gadamer Hans-Georg. 2001. Poetica. Wybrane eseje. Małgorzata Łukasiewicz, tłum. Warszawa: Instytut Badan Literackich.
 • Janus-Sitarz Anna. 2009. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje. Kraków: Universitas.
 • Kania Agnieszka. 2015. „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Kraków: Universitas.
 • Kopciński Jacek. 2011. Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Klasa III. Liceum i technikum. Warszawa: Stentor.
 • Kowalewska-Dąbrowska Jolanta. 2016, „Morze, obłok i kamień” – ksiądz Janusz Pasierb jako piewca trzech żywiołów, 55-60. W: Cisewski Jerzy, red. Ksiądz Janusz St. Pasierb. Twórca w przestrzeni kultury. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 • Kudyba Wojciech. 2006. Rana, która przyzywa Boga. O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Lewińska Aneta, Rogowska-Cybulska Ewa. 2016. Jak czytać wiersze księdza Janusza Stanisława Pasierba w szkole ponadgimnazjalnej (na przykładzie utworu „Sykstyna”), 47-53. W: Cisewski Jerzy, red. Ksiądz Janusz St. Pasierb. Twórca w przestrzeni kultury. Tczew: Wydawnictwo Bernardinum.
 • Michałowski Piotr. 1995. „Polskie imitacje haiku”. Teksty Drugie (2): 41-53.
 • Myrdzik Barbara. 1999. Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Osak Paulina. 2016. Językowy obraz świata a interpretacja. Janusz Stanisław Pasierb „Morze, obłok i kamień”, 475-488. W: Jaskółowa Ewa, Krzyżyk Danuta, Niesporek-Szamburska Bernadeta, Wójcik-Dudek Małgorzata, red. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T.1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Pasierb Janusz St. 1993. Obrót rzeczy. Rok 1991. Poznań: Bernardinum.
 • Pasierb Janusz St. 2001. Morze, obłok i kamień. Pelplin: Bernardinum.
 • Pethe Aleksandra. 2000. Poeta czasu otwartego. O wierszach ks. Janusza Stanisława Pasierba. Katowice: Biblioteka Śląska.
 • Pilch Anna. 2003. Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Pilch Anna. 2004. Hermeneutyka jako metoda interpretowania tekstów poetyckich, 191-215. W: Janus-Sitarz Anna red. Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty. Kraków: Universitas.
 • Ricoeur Paul. 1985. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Bieńkowska Ewa i in., tłum. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Ricoeur Paul. 2006. O interpretacji, 193-212. W: Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł red. Teorie literatury XX wieku. Antologia. Kraków: Znak.
 • Rosner Katarzyna. 1991. Hermeneutyka jako krytyka kultury. Heidegger, Gadamer, Ricoeur. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Sochoń Jan ks.. 2004. Kapłan-poeta. Czy interpretacja poezji ks. Janusza St. Pasierba domaga się wiedzy o jego kapłaństwie?, 31-48. W: Ksiądz Janusz Stanisłw Pasierb. Kapłan – Poeta – Humanista. Materiały z sesji zorganizowanej w dziesiątą rocznicę śmierci. Pelplin, 13 grudnia 2003 r. Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”.
 • Tomasik Tomasz. 2004. Na skrzyżowaniu dróg. O poezji Janusza St. Pasierba. Pelplin: Bernardinum.
 • Tomaszewska Grażyna, Tomaszewski Feliks, Modrzewska Mirosława, Modrzewski Stanisław, red. 2016. Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Węgrzynek Krystian. 2014. Twoja mowa cię nie zdradza! O kształceniu polonistycznym w kontekście regionalnej świadomości uczniów, 544-554. W: Biedrzycki Krzysztof, Bobiński Witold, Janus-Sitarz Anna, Przybylska Renata, red. Polonistyka dziś – Kształcenie dla jutra. T.1. Kraków: Universitas.
 • Wiśniewski Bogdan. 2004. Poetycki pogląd na świat. Wokół biografii i twórczość ks. Janusza St. Pasierba, 13-30. W: Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Kapłan – Poeta – Humanista.
 • Materiały z sesji zorganizowanej w dziesiątą rocznicę śmierci. Pelplin, 13 grudnia 2003 r. Pelplin: Wydawnictwo Dziecezji Pelplińskiej „Bernardinum”.
Notes
PL
Praca wykonana w ramach realizacji projektu „Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria i praktyka”. Nr umowy 0183/NPRH4/H2a/83/2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f74d269-4b1a-4d52-906c-79097f9d892b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.