Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(7) | 107-126

Article title

Możliwości automatyzacji i robotyzacji otoczenia osoby niepełnosprawnej

Content

Title variants

EN
Automation and robotization possibilities of environment of a disabled person

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wśród rozwiązań zwiększających efektywność obecnie funkcjonującego systemu terapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku szczególne miejsce zajmują nowoczesne systemy robotyki i automatyki. Celem niniejszej pracy jest ocena możliwości automatyzacji i robotyzacji otoczenia osoby niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do realiów polskich zagranicznych doświadczeń w omawianym zakresie.
EN
Among the solutions increasing the efficiency of the present therapy and care system for persons with disabilities and elderly ones, special attention is payed to modern robotic and automation systems. The aim of this study is to evaluate the automation and robotization possibilities of environment of a disabled person, with special emphasis on adaptation to the Polish realities of foreign experience in this field.

Year

Issue

Pages

107-126

Physical description

Dates

printed
2013-06-01

Contributors

  • Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
  • Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7f7b66da-fb16-45ca-b647-db44761a3bd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.