PL EN


2015 | 7(43) | 4 | 43-58
Article title

Poszanowanie praw człowieka a zasoby kapitału społecznego

Title variants
EN
The Respect for Human Rights and the Social Capital Stores
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Societies need the resources such as: trust, values, norms, extensive vertical and horizontal interaction networks, for their existence and development. The size of these resources depends significantly on type of the social order existing in a given society. Democratic state exists, develops or degenerates along with its resources. Social capital is one of the key factors determining the disposition of the society to growth and to maintain the moral and social order based on the democratic principles of social life.
PL
Społeczeństwa potrzebują do swojego istnienia i rozwoju zasobów w postaci: zaufania, wartości, norm rozbudowanych pionowych i poziomych sieci interakcji. Wielkość tych zasobów w istotny sposób zależy od typu ładu społecznego funkcjonującego w danym społeczeństwie. Demokratyczne państwo istnieje, rozwija się lub podlega degeneracji wraz z zasobami, którymi dysponuje. Zasób, jakim jest kapitał społeczny, stanowi jeden z kluczowych czynników decydujących o dyspozycji danego społeczeństwa do rozwoju i utrzymania ładu społeczno-moralnego opartego na demokratycznych zasadach życia społecznego i poszanowaniu praw człowieka.
Year
Volume
Issue
4
Pages
43-58
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, monika_dorota@wp.pl
References
 • Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa: IPiSS 2004.
 • Bourdieu P., Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, w: R. Kreckel (red.), Soziale Welt, Soziale Ungleichheiten, Sonderband 2, Göttingen 1983, s. 183-98.
 • Bourdieu P., Wacquant L., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza 2001.
 • Broda-Wysocki P., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego. Analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego, „Polityka Społeczna” 2002, nr 2, s. 12-19.
 • Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, Cambridge: „American Journal of Sociology” 94(1988), s. 95-119.
 • Coleman J., Foundations of Social Theory, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press 1990.
 • Domański S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
 • Franzen A., Pointner S., Sozialkapital: Konzeptualisierungen und Messungen, w: A. Franzen, M. Freitag (red.), Sozialkapital. Grundlagen und Anwendungen, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 47,VS Verlag, Wiesbaden 2007, s. 66-90.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe Warszawa–Wrocław: PWN 1997.
 • Jarosz E., Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008.
 • Jarosz E., Kapitał społeczny a ochrona praw dziecka, w: K. Marzec-Holka, Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2009, s. 248-257.
 • Kmieciak B., Prawa człowieka chorego psychicznie: historia i współczesność, w: J. Maciaszek, P. Bucoń (red.), Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, Stalowa Wola: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2011, s. 60-76.
 • Kmieciak B., Głos osoby chorej w szpitalu psychiatrycznym: refleksje o nowym ombudsmanie, w: J. Maciaszek, P. Bucoń (red.), Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, Stalowa Wola: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2011, s. 94-111.
 • Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych 2007, s. 41-65.
 • Kriesi H., Sozialkapital. Eine Einführung, w: A. Franzen, M. Freitag (red.), Sozialkapital. Grundlagen und Anwendungen, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 47, Wiesbaden 2007, s. 21-45.
 • Młokosiewicz M., Kapitał społeczny i kapitał ludzki a kwestia ubóstwa, w: D. Kopocińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2003, s. 91-100.
 • Moroń D., Kapitał społeczny i ludzki. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń: Wydawnictwo Graffiti 1997.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/ Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 26.05.2015].
 • Program Spójności, Wspólności i Integracji Programme for Cohesion, Sharing and Integration (CSI), http://www.ofmdfmni.gov.uk/csi_executive_summary-polish.pdf [dostęp: 28.05.2015].
 • Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 2004.
 • Przygodzki Z., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, w: A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, s. 93-107.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków: Znak 1995.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak 2002.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Test 2002.
 • Znaniecki F., Funkcja społeczna nowoczesnej szkoły, „Praca Szkolna” 1927, nr 8, s. 226-228.
 • Zasady ogólnych praw o obowiązków, Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, Preambuła, Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro 3-14 czerwca 1992, http://mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/doc/deklaracja_z_rio.pdf [dostęp: 27.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f884d35-5def-415e-bd9d-bf8f0bebfbb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.