PL EN


Journal
2009 | Świat i Słowo 2009, nr 1 (12) | 79-98
Article title

Rzeczywistość rozpodobnienia O tolerancji i tolerancyjności

Authors
Title variants
EN
Reality of dis-similarisation. On Tolerance and Tolerating
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Being tolerant means „not paying attention” (take no note of him) and then establishing, that the aim of tolerating is not to solve a problem, but to “get rid of it” (you are rid of a knave). Tolerance which is reduced to mere “tolerating” is a disease and it is about letting thinks happen according to their own course. Mere “tolerating” may distort the perception of reality. Tolerating may preserve the state of suspension in which the lack of attention entails “getting rid” of problems, and postponing them. One does not take responsibility for reality. The peril of mere “tolerating” lies in the act of restraining a cutaway of a world at the expense of resigning from its other elements, “getting rid” of what is strange or foreign. Tolerating may mean mere “peace of mind”, lack of attention, rejection of an encounter which is a way of shaping the world.
Contributors
References
 • J. Milton, „Areopagitica”, w: The Portable Milton, ed.D.Bush. Viking Books: New York 1949.
 • S.Weil, Wybór pism, przeł.Cz.Miłosz. Znak: Kraków 1991.
 • J.S.Mill, „O wolności”, przeł. A. Kurlandzka, w: J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności. PWN: Warszawa 2005.
 • F. Nietzsche, To rzekł Zaratustra, przeł. S. Lisiecka i Z. Jaskuła. PIW: Warszawa 1999.
 • S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Wydawnictwo Literackie: Kraków 1983.
 • A.Addis, „On Human Diversity and Limits of Toleration”, w: I. Shapiro, W. Kymlicka, Ethnicity and Group Rights. New York Univesrsity Press: New York 1997.
 • Krzysztof Stachewicz, Przyczynki do ejdetyki tolerancji
 • stachew@amu.edu.pl
 • R. Legutko, O tolerancji, „Znak” 6, 1993, s. 16.
 • On Toleration, red. S. Mendus, D. Edwards, New York 1987.
 • R. Kapuściński, Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku, Kraków 2004.
 • D. v. Hildebrand, Idolkult und Gotteskult, Regensburg 1974.
 • D. Ugresic, Moje ucho szowinista, moje oko mizantrop, tłum. D. J. Ćirlić, „Gazeta Wyborcza” 29-30 listopada 2008.
 • L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2003.
 • D. v. Hildebrand, Ethik, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1973, s. 177-188; N. Hartmann, Ethik, Berlin 1962, s. 119-170.
 • A. Siemianowski, Wartości moralne. Ich specyfika, pozycja oraz związek z wartościami pozamoralnymi i ideałami moralnymi, „Studia Gnesnensia” 3, 1977.
 • E. Podrez, Moralne uzasadnienie tolerancji. Studium z etyki personalistycznej, Warszawa 1999.
 • S. Swieżawski, O właściwe rozumienie tolerancji, „Znak” 6, 1993.
 • M. Gandhi, Tolerancja, czyli równość religii, w: Panorama myśli współczesnej, red. G. Picon, Paryż 1960.
 • B. Häring, V. Salvadoli, Tolerancja. Rozważania nad etyką solidarności i pokoju, tłum. A. Dudzińska-Faca, Warszawa 2000.
 • H. Malewska, Uwagi o tolerancji i o wolności, w: taż, O odpowiedzialności. Wybór publicystyki (1945-1976), Kraków 1981.
 • J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
 • H. G. Frankfurt, O prawdzie, tłum. H. Jankowska, Krosno 2008.
 • R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f916629-7739-40f4-85c8-ce9a77b22132
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.