PL EN


2011 | 6 | 163-172
Article title

Smak słowa, czyli o słownictwie w funkcji medytacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
Flavour of the Word: vocabulary fulfilling a meditative function
Languages of publication
PL
Abstracts
Contemplation of the Word occurs through sensory language, which is acquired by means of the senses. The flavour of the Word is activated mainly by the meaning of a verb. The flavour of the Word may be associated with the beauty that gives delight. The Word is full of admiration, solemnity, dignity. It is also weighed, balanced, profound, encouraging to search, stimulating to think about. Furthermore, it is perfect with respect to the mastery and originality of expressed ideas.
Year
Volume
6
Pages
163-172
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bajerowa I., Szanse języka religijnego w świecie kultury masowej, [w:] Teologia – kultura – współczesność, red. Z. Adamek, Tarnów 1995.
 • Bartmiński K., Punkt widzenia, perspektywa językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.
 • Bartmiński, J., Tokarski R., Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstu, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1986.
 • Forajteer W., Wśród tropów i figur, [w:] Retoryka, red. M. Borłowska, A. Budzyńska-Dacy, P. Wilczek, Warszawa 2008.
 • Gilkey L. B., Nazywanie wichru. Odnowa języka religijnego, Warszawa 1993.
 • Głowiński M., Wartościowanie w badaniach literackich, [w:] O wartościowaniu w badaniach literackich. Studia, red. S. Skawiński i W. Panas, Lublin 1986.
 • Gołaszewska M., O naturze wartości estetycznych, Kraków 1986.
 • Gruszecka A., O powieści, [w:] Problemy teorii literatury w Polsce powojennej, red. H. Markiewicz, Wrocław 1982.
 • Handke R., Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008.
 • Kaczor M., Estetyka słowa a kultura języka, Zielona Góra 2009.
 • Kaczor M., Refleksyjność jako element interpretacji rzeczywistości doczesnej w prasie religijnej, [w:] Język religijny dawniej i dziś IV, Poznań 2009.
 • Kaczor M., Sapiencjalny charakter artykułów w prasie religijnej – w druku.
 • Kładoczny P., Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy na tyle innych gatunków profetycznych, Zielona Góra 2004.
 • Kurcz I., Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa 1987.
 • Laskowska E., Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz 1992.
 • Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 2002.
 • Narwala M., O niektórych sposobach wyrażania niewyrażalnego, [w:] Teologia – kultura – współczesność, red. Z. Adamek, Tarnów 1995.
 • Otto R., Środki wyrazu numinosum, [w:] Antropologa słowa, red. G. Godlewski, A. Mencwe, R Sulima, Warszawa 2003.
 • Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.
 • Rawicki S., Ku świadomej ocenie w badaniach literackich, [w:] O wartościowaniu w badaniach literackich. Studia, red. S. Skawiński i W. Panas, Lublin 1986.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1999.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1962.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.
 • Stępnik K., Filozofia metafory, Lublin 1988; Ch. Perelman, L. Olbrechts – Tyteca, Traité de l’argumentation: la nouvelle rhétorique, Bruxelles 1970.
 • Welte B., Modlitwa jako mowa, „Znak” 1995, nr 12.
 • Wokół współczesnych problemów komunikacji międzyludzkiej i języka religijnego, [w:] Teologia – kultura – współczesność, red. Z. Adamek, Tarnów 1995.
 • www.adonai.pl
 • www.katolik.pl
 • www.mateusz.pl
 • www.wiara.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f94a769-867e-4038-b1b4-40e495401479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.