Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 3(17) | 105-118

Article title

Terytorialne zróżnicowanie poparcia dla wejścia Polski do Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Territorial Support for Poland’s Accession to the European Union

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł skupia uwagę na niektórych "obiektywnych" predyktorach głosowania w referendum i konfrontuje je z rzeczywistymi zachowaniami wyborczymi. Główną zmienną zależną są zagregowane dane obrazujące poparcie dla wejścia do Unii na poziomie powiatów. Tym samym uzyskujemy obraz terytorialnego zróżnicowania poparcia dla akcesji. Różnice między powiatami wyjaśniane są przez odwołanie do stopy zatrudnienia w rolnictwie i stopy bezrobocia, a także położenia powiatów w obrębie czterech historycznie ukształtowanych regionów. Analiza wykazuje, że zdecydowanie najsilniejszy wpływ na terytorialny rozkład poparcia dla UE ma zatrudnienie w rolnictwie. Słabszą, lecz istotną rolę odgrywają regiony historyczne, a także choć w jeszcze mniejszym stopniu stopa bezrobocia.
EN
The article focuses on objective predictors of voting behaviour in the EU referendum and confronts them with the actual outcomes of the referendum. Major dependent variable is support for EU entry on a county (powiat) level. The aggregate data for counties show territorial distribution of support. The differences between counties are analyzed in terms of employment in agriculture, historic regions, and unemployment. Analysis reveals an absolute dominance of employment in agriculture in explaining territorial differences in EU support. Nevertheless, historic regions preserve their significance, and, to a lesser degree, unemployment rate.

Contributors

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

References

  • Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
  • Kubiak H., 1998, "Genius loci and voting behaviour", Polish Sociological Review, nr 124, s. 357-373.
  • McManus-Czubinska C., Miller W.L., Markowski R., Wasilewski J., 2003, "Understanding dual identities in Poland", Political Studies, nr51, s. 121-143.
  • Raciborski J., 1997, Polskie wybory, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
  • Słomczyński K.M., Shabad G., 2003, "Dynamics of support for European integration in postcommunist Poland", European Journal of Political Research, nr 42 (4), s. 503-539.
  • Wasilewski J., 2003, "Expected voting in the EU referendum and its unexpected determinants", Polish Sociological Review, nr 141, s. 5-29.
  • Zarycki T., 2002, "Four dimensions of center-periphery conflict in the Polish electoral geography" (w:) T. Klonowicz, G. Wieczorkowska (red.), Social Change, Adaptation and Resistance, Warsaw: Warsaw University Institute for Social Studies Press, s. 19-38.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7f9ae3dc-d0ca-4e13-b87d-414d1b3b91c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.