PL EN


2017 | 54 | 69-78
Article title

Prognostic Role of Philosophy of Education

Authors
Content
Title variants
PL
PROGNOSTYCZNA ROLA FILOZOFII EDUKACJI
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono prognostyczną funkcję filozofii edukacji. Ponadto wykorzystano współczesny materiał empiryczny, a także ważne omówienia problemów filozofii edukacji. Autor udowadnia, że nowoczesna edukacja odnosi się do wielu wymiarów, m.in. świadomego kształcenia i samokształcenia, technologii społecznych i kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa, wskazuje również, że głównym wyzwaniem współczesnej edukacji jest umiejętne wykorzystanie teoretycznych idei i zasad. W konkluzji podkreśla, że filozoficzna refleksja wobec faktycznego kształtowania edukacji pełni funkcję prognostyczną, tzn. wyprzedza i warunkuje formułowanie praktycznych zasad i zaleceń na polu kształcenia. Zwraca uwagę, że odpowiednio ukształtowane systemy edukacji umożliwiają właściwe stymulowanie społeczeństwa do osiągania przez nie pożądanych i godziwych rezultatów.
EN
The article considers the prediction function of philosophy of education by means of its study and practical application. The author tries to prove that modern education appears in multiple dimensions such as a conscious education, social technology and simulation of the future society. The author uses modern empirical material, domestic and foreign sources on the problems of the philosophy of education. The task of a modern education is to focus on the practical implementation of theoretical ideas and concepts. The article emphasizes the priority of predictive function of philosophy of education that is why the philosophical analysis has always preceded the formation of practical guidelines and recommendations. Only the system of education makes it possible to model a society and achieve the desired result.
Year
Issue
54
Pages
69-78
Physical description
Contributors
author
 • The Department of Philosophy and Political Science, Cherkasy State Technological University, bul. Shevchenko 460, 18000 Cherkasy, Ukraina, angelaboyko7@gmail.com
References
 • Bazaluk O., The Philosophy of Cosmos: the Place of Human at the Scale of Earth and Cosmos. Chapter One, Philosophy and Cosmology 16 (2016), p. 28-32.
 • Bazaluk O., The Strategies of Systematization of the Theories of Education. The Main Meaning and Features of the Theories of Education of Plato’s and Isocrates’ Lines, Future Human Image 7 (2017), p. 13.
 • Burbules N., Raybeck N., Philosophy of Education. Current Trends // Encyclopedia of Education, Second Edition, J.W. Guthrie, ed. N.Y.: Macmillan 2003, R. 1880-1885.
 • Competence approach in the modern education: world experience and Ukrainian perspective: library in educational policy, ed. by O.V. Ovcharuk, Kiev 2004, p. 112.
 • Delor J., Education: hidden treasure, UNESCO 1996, p. 37.
 • Gordon D., Janet V., Revolution in education. To teach the world to study in a new way, Parvine 2003.
 • Gurevich P.S., Philosophy of education: theory and practice 2006 – #. 4 Conference “Higher education for XXI century”.
 • Ilin G.L., Philosophy of education (Idea of continuity), Мoscow 2002.
 • Lapshina V.S., Philosophy of education: on the way to the formation of a new field of knowledge, Philosophy and Society 4 (2013), p. 135-147.
 • Mannheim K., Diagnosis of Our Time, Moscow 1994.
 • Mihalina O.A., Topical Problems of the Development of Modern Western Education Philosophy, Journal Izvestiya Rossiyskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta named after A.I. Gertsena 114 (2009), p. 103-111.
 • Mihalina O.A., Topical Problems of the Development of Modern Western Education Philosophy, Journal Izvestiya Rossiyskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta named after A.I. Gertsena 114 (2009), p. 103-111.
 • Philosophy of Education: An Anthology, ed. by R. Carren, Oxford: Blackwell Publishing 2006.
 • Sheler M., Forms knowledge and education, Selected works, Moscow 1994.
 • Svyrydenko D., Plagiarism challenges at Ukrainian science and education, Studia Warmińskie 53 (2016), p. 67-69.
 • Terepyshchyi S., The concept of “knowledge society” in the context of information era, Studia Warmińskie 53 (2016), p. 78-81.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fa5d379-9c08-4425-a73b-dc52891093c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.