PL EN


2013 | 9 | 56-72
Article title

„Polityczne resztówki”? Biografie jako czynnik kształtowania stanowiska... katolickich środowisk opiniotwórczych wobec Niemiec w okresie Polski Ludowej

Content
Title variants
EN
„Political minority stakes?” Biographies as a factor of shaping the standpoint of Catholic opinion-making circles on Germany in the era of the People’s Poland
Languages of publication
Abstracts
EN
Searching for the means of contacting Germany by the independent circles in the reality of the People’s Poland was a sign of far-sightedness motivated by, among others, the Christian social thought. Loopholes as well as internal changes of the power and control apparatus were used to broaden contacts and get involved as many people as possible. The genesis of such attitudes can be found in much earlier times: the pre-war enlivenment of the Christian laity, personalistic thought and the innovative ideas of rebirth in the spirit of the Second Vatican Council as well as personal experiences of the Polish witnesses of the 20th century. That vector of the ideas and values met in the post-war reality with the vector of the reason of the state that was only partially realized in the official political practice. It was not in the country’s business to feed the enmity with the western neighbour but rather to search for solutions that would guarantee a peaceful coexistence allowing to think about the future Polish-German co-operation. The opposition, contrarily to the authorities of the People’s Republic of Poland, judged the case of Germany from the perspective of the principle of selfdetermination. It meant realizing the postulate of Poland’s sovereignty and the reunification of Germany, treated by the independent circles and the emigration not as a threat but as a chance for creating order in Europe in accordance with the aspirations of the nations as well breaking with the regulations imposed by the Yalta Conference. Polish liberation endeavours were in the Germany’s business, paving the way to its reunification. Without the organization of work on the change of the mutual perception of the nations, without going beyond the consequences of the historical dramas and cumulative biases, it would not be possible to accept the changes that came true after 1989.
Keywords
Contributors
 • Instytut Zachodni w Poznaniu
References
 • Białkowski M., Oaza na Mostowej. Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1957–2007), Toruń 2008.
 • Bieńczyk-Missala A., Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, Warszawa 2005.
 • Dmitrów E., Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945–1948, Warszawa 1987.
 • Friszke A., Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989, Warszawa 1997.
 • Hofman I., Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury”, Lublin 2009.
 • Jarocki R., Czterdzieści pięć lat w opozycji. O ludziach „Tygodnika Powszechnego”, Kraków 1990.
 • Jauer J., Urbi et Gorbi. Jak chrześcijanie wpłynęli na obalenie reżimu komunistycznego w Europie Wschodniej, Warszawa 2011.
 • Kerski B., Kycia T., Żurek R., „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza, kontekst, spuścizna, Olsztyn 2006.
 • Mazowiecki T., Druga twarz Europy, Warszawa 1990.
 • Mazowiecki T., Rozdroża i wartości, Warszawa 1970.
 • Pojednanie i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka odprężenia, red. F. Boll, W.J. Wysocki, K. Ziemer, Warszawa 2010.
 • Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989, red. A. Wolff-Powęska, Poznań 1993.
 • Turowicz J., Kościół nie jest łodzią podwodną. Wybór publicystyki z lat 1964–1987, Kraków 1990.
 • „Znak pokoju w Krzyżowej” i „uścisk dłoni w Verdun”. Drogi do polsko-niemieckiego i niemiecko--francuskiego pojednania i ich symbole w pamięci zbiorowej społeczeństw, red. E. Opiłowska, K. Ruchniewicz, M. Zybura, Wrocław 2009.
Notes
PL
Natalia Jackowska
prawnik, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie
Zachodnim w Poznaniu. Zajmuje się najnowszymi dziejami sąsiedztwa polsko-niemieckiego,
historią polityczną Polski po 1945 r. oraz rolą religii w europejskich procesach
integracyjnych. Uczestnik polsko-niemieckich projektów badawczych, autorka
monografii Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej (2003).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fa6bd10-9e74-4dd1-852b-cd65dd60ad82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.