PL EN


2016 | 3-4(110-111) Zarządzanie różnorodnością/Diversity management | 149-158
Article title

Mentoring jako wsparcie rozwoju kadry menedżerskiej firmy Sanofi Polska

Content
Title variants
EN
Mentoring: Support for Executive Development at Sanofi Polska
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z wdrażaniem programu mentoringu do organizacji. W tekście scharakteryzowano wyzwania towarzyszące kolejnym etapom wprowadzania programu w firmie Sanofi. Opisano cele programu, działania edukacyjne poprzedzające jego wdrożenie, dobór par mentor–podopieczny, przebieg sesji mentoringowych. Szczególną uwagę poświęcono ewaluacji podjętych działań, w tym określeniu czynników sukcesu, leżących zarówno po stronie mentorów, jak i po stronie uczestników programu.
EN
This article concentrates on questions related to implementing a mentoring program in an organization. It characterizes the challenges accompanying successive phases of the introduction of such a program at Sanofi. It describes program goals, educational efforts preceding program implementation, selection of mentor–mentee pairings, and the course of the mentoring sessions. Special attention was devoted to evaluating actions taken, including the defining of success factors on the sides of both the mentors and program participants.
Year
Pages
149-158
Physical description
Document type
Case Study
Dates
published
2016-06-15
Contributors
References
 • Chyrchel T. (2013), Metody doboru par mentor – uczeń w ramach procesu mentoringu organizacyjnego, Personel Plus, nr 9.
 • Clutterbuck D. (2002), Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami?, Warszawa, Petit.
 • Delong T. J., Gabarro J. J., Lees R. J. (2008), Dlaczego w warunkach hiperkonkurencji ważni są mentorzy?, Harvard Business Review Polska, nr 7–8.
 • Karwalla S. (2009), Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University.
 • Marzec J. (2008), Od mentoringu do sukcesu zawodowego pracowników w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, tom 2.
 • Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Parsloe E., Wray M. (2002), Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Kraków, Oficyna Wydawnicza.
 • Sidor-Rządkowska M., red. (2014), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, War¬szawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Suchar M. (2003), Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 • Zimbardo P. G. (2013), Znaczenie mentoringu w biznesie i edukacji, Personel Plus, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fafb1e9-80b3-44ff-989a-d2f44e63ee78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.