PL EN


2013 | 16 | 2 | 263-310
Article title

Geneza i źródło emocji jako czynniki modulujące obszar uwagi

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Origins and Sources of Emotion as Factors that Modulate the Scope of Attention
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W prezentowanych badaniach testowano rolę emocji, zróżnicowanych ze względu na swoją genezę i źródło, dla detekcji nowych bodźców pojawiających się blisko lub daleko od punktu fiksacji. Spodziewaliśmy się: (1) zawężenia pola uwagi w przypadku wzbudzania automatycznych procesów emocjonalnych i wewnętrznego źródła emocji; (2) poszerzenia pola uwagi w przypadku procesów refleksyjnych i zewnętrznego źródła emocji. W badaniu 1 (N = 90) zastosowano jawną prezentację zdań nasyconych afektem, a w badaniu 2 (N = 60) - zdegradowaną (32 ms oraz maskowanie) prezentację słów nasyconych afektem. Hipotezy znalazły częściowe potwierdzenie w zebranych danych. Okazało się, że czasy detekcji bodźca występującego blisko były istotnie krótsze niż czasy detekcji bodźców daleko od punktu fiksacji w warunkach wzbudzania emocji o genezie automatycznej, jak też o źródle wewnętrznym. Wskazuje to na intensyfikację uwagi. Nie zaobserwowano istotnych różnic w warunkach wzbudzania emocji o genezie refleksyjnej, a także o źródle zewnętrznym, co świadczy o ekstensyfikacji uwagi przez te kategorie emocji.
EN
The processes of visual attention and stimulus detection are a key stage of perception. In the presented studies we tested the role of the genesis (automatic vs. reflective) and source (internal vs. external stimuli) of emotions in the detection of new stimuli (close to or distant from the fixation point). We expected (1) a narrowing of the field of attention in the case of automatic emotion elicitation or internal sources of emotion; (2) an extension of attention field in the case of reflective processes or external sources of emotion. In Study 1 (n = 90) we used explicit presentation of sentences eliciting emotions. In Study 2 (n = 60) we used degraded presentation (32 ms + masking) of words charged with affect. The hypotheses were partly confirmed by the data collected. We found that in the case of eliciting emotions with automatic origin or internal source detection times were significantly shorter for stimuli occurring close to the fixation point. In the case of reflective emotion eliciting condition and external emotion source, no significant differences were observed in reaction times between stimuli close to and distant from the fixation point.
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
263-310
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
  • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kamil.imbir@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fbbdef1-cc8b-4677-a6fd-f23e3cd78cb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.