PL EN


2013 | 2 | 4 | 267-277
Article title

Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego

Content
Title variants
EN
The impact of firm characteristics valuation multiples in the residual income model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem prezentowanego badania jest oszacowanie wpływu sektora działal¬ności spółki oraz jej rozmiaru na wartość mnożników wyceny modelu zysku rezydualnego. Badanie przeprowadzono na próbie spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Niemczech, Francji i Polsce w latach 2000–2010 za pomocą modelu Ohlsona. Istotnym atutem prezentowanego badania jest pod¬ję¬cie próby oszacowania nieobserwowalnej zmiennej szoku w zysku rezydualnym, która występuje w modelu Ohlsona. Wyniki badania wskazują na istotne zróżnicowanie między krajami. W próbie niemieckiej zidentyfikowano istotny wpływ sektora działalności na mnożniki wyceny. We wszystkich trzech próbach wy¬stąpiła istotna interakcja mnożnika wyceny z rozmiarem spółki. Wprowadzenie do modelu zmiennej szoku w zysku rezydualnym spowodowało zmniejszenie błędu standardowego oszacowań mnożników wyceny.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
267-277
Physical description
Contributors
References
  • 1. Albrecht W.S., Lookabill L.L., McKeown J.C. (1977), The Time-Series Properties of Annual Earnings, „Journal of Accounting Research”, no. 15 (2), s. 226-244.
  • 2. Dechow P.M., Hutton A.P., Sloan R.G. (1999), An empirical assessment of the residual income valuation model, „Journal of Accounting & Economics”, no. 26 (1–3), s. 1-34.
  • 3. Isidro H., O’Hanlon J., Young S. (2004), Dirty surplus accounting flows: international evidence, „Accounting & Business Research”, no. 34 (4), s. 383-410.
  • 4. Isidro H., O’Hanlon J., Young S. (2006), Dirty surplus accounting flows and valuation errors, „Abacus”, no. 42 (3/4), s. 302-344.
  • 5. Jacobsen R. (1988), The Persistence of Abnormal Returns, „Strategic Management Journal”, no. 9 (5), s. 415-430.
  • 6. Klimczak K. (2011), Market reaction to mandatory IFRS adoption: evidence from Poland, „Accounting & Management Information Systems”, no. 10 (2), s. 228-248.
  • 7. McCrae M., Nilsson H. (2001), The explanatory and predictive power of different specifications of the Ohlson (1995) valuation models, „European Accounting Review”, no. 10 (2), s. 315-341.
  • 8. Ohlson J.A. (1995), Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation, „Contemporary Accounting Research”, no. 11 (2), s. 661-687.
  • 9. Runsten M. (1998), The association between accounting information and stock prices: model development and empirical tests based on Swedish data, Stockholm School of Economics, Sztokholm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fc8ac7d-18f3-4847-a33c-a7bf7d1ecea7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.