PL EN


2019 | 59 | 261-273
Article title

Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości?

Content
Title variants
EN
Is the Social Market Economy the way to save European values?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zaprezentowano główne tezy autorów monografii pod redakcją naukową E. Mączyńskiej i P. Pysza pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie (opublikowanej nakładem PWE, Warszawa 2019). Wynika z nich, że powrót w debatach ekonomicznych do refleksji nad funkcjonalnością depozytu ordoliberalnych wartości względem współczesnych wyzwań i zagrożeń rozwojowych jest zasadny i może się przyczynić do przezwyciężenia współczesnego eurosceptycyzmu i kryzysu wartości europejskich. W opinii autora tego opracowania trzeba jednak sięgnąć głębiej do integralnej wizji człowieka, aby społeczne relacje solidarności nie stawały się zbyt słabe i powierzchowne, a możliwości użytkowania wolności nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa osobowego i społecznego.
EN
The paper presents the main theses of the authors of the monograph edited by E. Mączyńska and P. Pysza Social Market Economy and European Values published by PWE, Warsaw, 2019. It shows that the return in economic debates to reflect on the functionality of the deposit of ordoliberal values against contemporary challenges and development threats is legitimate and can contribute to overcoming the current euroscepticism and the crisis of European values. In the opinion of the author of this study, however, it is necessary to reach deeper into the integral vision of man, so that the social relations of solidarity do not become too weak and superficial, and the possibilities of using freedom do not pose a threat to personal and social security.
Year
Volume
59
Pages
261-273
Physical description
Contributors
References
 • Acemoglu, D., Robinson, J.A. (2012). Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty. New York: Profile Books, Crown Publishers.
 • Attali, J. (2010). Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem?. Warszawa: Studio Emka.
 • Barber, B.R. (2007). Consumed. Wow Markets Corupt Children, Infantilize Adults, and Swallow Citizens Whole. New York: W.W. Norton.
 • Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bogle, J.C (2009). Dość. Prawdziwe miary, bogactwa, biznesu i życia. Warszawa: PTE.
 • Castells, M. (1988). End of Millennium. The Information Age. Economy, Society and Culture. Wyd. 3. Oxford-Cambridge: Blackwell.
 • Kołodko, G.W. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Naisbitt, J., Naisbitt, N., Philips, D. (2003). High tech high touch. Technologia a poszukiwanie sensu. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Piketty, T. (2015). Kapitał XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Traktat o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony (Dz.U.2004.90.864/30).
 • Rodrik, D. (2011). Jedna ekonomia wiele recept, Globalizacja, Instytucje i wzrost Gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Literackiej.
 • Standing, G. (2011). The Precariat: the New Dengeraus Class. London and New York: Blumsbury Academic.
 • Stiglitz, J. (2014). Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Woźniak, M.G, Jabłoński, J., Soszyńska, E., Firszt, D., Bal-Woźniak, T. (2015). Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fce3cdb-79b7-41f6-bf62-3a6ddbf4e6c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.