PL EN


2013 | 5(60) | 159-170
Article title

Mass Media in Janusz Korczak's Life. Inspirations for Social Work Today

Title variants
PL
Mass media w życiu Janusza Korczaka. Inspiracje dla pracy socjalnej dziś
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In 2012 seventy years passed from Janusz Korczak's death. Despite the time that passed his words and acts still teach how to understand and love a child. The power of this presence of Korczak in today's world should be used by all people responsible for the mass media and communication technologies. It is them that shape our interpersonal relations, them that co-create our identity, educate, integrate our families and the society. Korczak understood very well the effect of the media on the life of an individual, of a family and of the society, and he devoted a lot of time to literary and journalist work. At the basis of this work and his involvement in the mass media there was “a wise love” for the child, that we keep discovering anew even after so many years.
PL
W 2012 roku minęło siedemdziesiąt lat od śmierci Janusza Korczaka. Mimo upływu czasu, jego słowa i czyny ciągle nauczają, jak rozumieć i kochać dziecko. Siłę tej obecności Korczaka wdzisiejszej rzeczywistości winni wykorzystać wszyscy odpowiedzialni za mass media i technologie komunikacyjne. To one kształtują dziś nasze relacje interpersonalne, współkreują naszą tożsamość, edukują, integrują nasze rodziny i społeczeństwo. Wpływ mass mediów na życie jednostki, rodziny i społeczeństwa Korczak doskonale rozumiał, poświęcając dużo czasu na pracę literacką i dziennikarską związaną z tą problematyką. U podstaw tej pracy i zaangażowania w mass media stała „mądra miłość” do dziecka, którą odkrywamy po latach ciągle na nowo.
Contributors
 • Katedra Życia Społecznego Rodziny, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, jjeczen@kul.pl
References
 • Caron A. H., Caronia L.: Moving Cultures. Mobile Communications in Everyday Life, Montreal: McGill-Queen's University Press 2007.
 • Cwalina W.: Generacja Y – ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, [in:] T.Zasępa (Ed.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: St Pauls Edition 2001, p. 33.
 • Flew T.: New Media, Oxford: Oxford University Press 2008.
 • Griffin E.: Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk: GWP 2002.
 • Jęczeń J.: Active Learning Serving Family, „Roczniki Teologiczne” 2(57)(2010), p. 207-222.
 • Jęczeń J.: Family in Mass Media World, [in:] R. Podpora (Ed.).: Człowiek – kultura – rodzina a Internet, Lublin: Gaudium 2007, p. 130-145.
 • Jęczeń J.: WiDi Technology in Family Life, „Current Problems of Psychiatry” 11(4) (2010), p. 369-374.
 • Korczak J.: Works, vol. 7: How to Love a Child. A Child in the Family, Warsaw: The Publishing House Latona 1993.
 • Lenhart A., Madden M., Macgill A. R., Smith A.: Teens and Social Media. The Use of Social Media Gains a Greater Foothold in Teen Life as they Embrace the Conversational Nature of Interactive Online Media, Washington, DC: Pew Internet and American Life Project 2007.
 • Mc Luhan E., Zingore F. (Ed.): Essential McLuhan, Toronto 1995.
 • McLuhan M.: Understanding Me. Lectures and Interviews, Toronto: Anansi 2003.
 • Niewęgłowski J.: Janusz Korczak – dziecko i Bóg, „Seminare” 2003, no19, p. 315-326.
 • Stearn G. (Ed.): McLuhan: Hot & Cool, New York: The Dial Press 1967.
 • Tarnowski J.: Janusz Korczak Today, Warszawa 1990, p. 96.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fcea403-9cb1-481f-a79c-b6341e93f305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.