PL EN


2012 | 13 | 105-127
Article title

Rzecz o refleksyjnym praktyku-badaczu, czyli o niekonwencjonalnych sposobach kształcenia doradców

Title variants
Thought on Reflective Practitioner-Researcher. Unconventional Ways of Educating Counsellors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presented here is a result of a trio of opinions that arose during the period encompassing the Zakopane Conference on Adult Education (April 2011) and the Summer School for Young Researchers on Adult Education and Counselling (May 2011). Within the range of these scholarly events the authoresses tried to share their experiences on educating would-be consellors at the University of Zielona Góra. The resulting text is an attempt to describe over a dozen years of the authoresses’ experience in running didactic classes outside the university walls and driving traditional workshops out of lecture halls and into the space of a large city. Therefore, on the one hand, the authoresses make a brief presentation of their projects, while, on the other, subject them to academic reflection referring to the areas of professionalism and constructivism as understood nowadays. The article reveals changes in thinking about counsellors’ professional competencies, which may be observed both in practitioners’ statements and counselling reflection. The authoresses show educational possibilities provided by the use of performative etnography, and try to present the elaborate process in which counsellors can become reflective researchers of their own practice.
Year
Volume
13
Pages
105-127
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Poland, siarkiewicz.e@gmail.com
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Poland, E.Szumigraj@ips.uz.zgora.pl
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Poland, daria.z.p@interia.pl
References
 • Alexander B.K., Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury, [w:] Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 1, Warszawa 2009.
 • Carr W., Filozofia, metodologia i badania w działaniu, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkova, B.D. Gołębniak, Wrocław 2010.
 • Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, red. M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski, Warszawa 1991.
 • Dominicé P., Historia życia jako proces kształcenia, [w:] Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Materiały do studiowania, red. H. Skłodowski, Łódź 1995.
 • Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, [w:] Współczesność a kształcenie nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, Warszawa 2000.
 • Garbula-Orzechowska J., Perspektywa konstruktywistyczna w dydaktyce, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Kraków 2009.
 • Gołębniak B.D. , Konstruktywizm – moda, „nowa religia” czy tylko/aż interesująca perspektywa poznawcza i dydaktyczna?, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2005, nr 1.
 • Gołębniak B.D., Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstwa. Inspiracje pedeutologiczne, [w:] Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Warszawa 2004.
 • Kennedy E., Charles S.C., Jak pomagać dobrą radą?, Kraków 2004.
 • Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa 2010.
 • Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010.
 • Trębińska-Szumigraj E., Drzewo wsparcia opisane przez: Aspekty edukacyjne poradniczej gry miejskiej Drzewo wsparcia, „Dyskursy Młodych Andragogów 2010, t. 11, red. M. Olejarz.
 • Malewski M., Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, nr 3.
 • Melosik Z., Edukacja i przemiany kultury współczesnej – czyli czy teoria ponowoczesna jest pedagogice potrzebna, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 1999, nr 3.
 • Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, red. A. Kargulowa, Warszawa 2009.
 • Rosalska M., Zamorska B., Przykłady autorskich projektów edukacyjnych, [w:] Uczenie się metodą projektów, red. B.D. Gołębniak, Warszawa 2002.
 • Siarkiewicz E., Stragan dobrych rad, etnograficzny opis wydarzenia opisany przez „Dyskursy Młodych Andragogów 2007, t. 8, red. M. Olejarz.
 • Siarkiewicz E., Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia, iluzje, ambiwalencje, Zielona Góra 2010.
 • Wojtasik B., Doradca jako refleksyjny badacz, [w:] Poradnictwo między etyką a techniką, red. V. Drabik-Podgórna, Kraków 2007.
 • Zielińska-Pękał D., Etiudy poradnicze opisane przez: Etiudy poradnicze – od pomagania oferowanego do sterowanego i odwrotnie, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2008, t. 9, red. M. Olejarz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fdbec42-46b3-4f01-96df-28ec34ccd0de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.