PL EN


2009 | 12 | 33-44
Article title

Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku

Content
Title variants
EN
Structural change Polish economy after 1990 year
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of article analyses in case of transformation the changes of subjective structure, production and technological Polish economy. He establishes on basis this analysis the successes and failure of restructuring. In article was postulated the acceleration of technological convergence, which would make possible the expansion of economy based on knowledge. It is her condition economic growth steered on growth of productiveness across development of human capital strategy and fair social unevenness.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
References
  • Bałtowski M., Miszewski M., 2006, Transformacja gospodarcza w Polsce, PWN, Warszawa
  • Chmiel I., 1999, Problemy statystycznego pomiaru i analizy tendencji rozwojowych sektora prywatnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–1999, „Raporty CASE”, nr 24
  • Kaczmarek J., Krzemiński P., Litwa P., Szymla W., 2005, Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo AE, Kraków
  • Lipowski A., 1994, Przemiany strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
  • Nauka i technika w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006
  • Macias J., 2006, Zmiany strukturalne w przemyśle w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7
  • Turowski K., 2006, Sektor wysokiej techniki jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego – implikacje dla konkurencyjności polskiej gospodarki, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
  • Woźniak M.G., 2006, Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów, nr 9
  • Zakrzewski W., 2002, Transformacja zatrudnienia w Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fdf5715-f892-4fbb-add5-1d27a1d1aec2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.