PL EN


2013 | 4(30) |
Article title

Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu

Content
Title variants
EN
Demand for pot plants for interior decoration in view of the survey carried out in Poznań
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of the study was to determine the demand for pot plants for interior decoration at various points of sale in Poznan. The results were based on questionnaires filled by clients of three retail sale points with pot plants: flower shop, horticultural centre and building material market in Poznan and its surroundings. Collected information was analysed for a frequency of purchases, amount of money spent on pot plants, place of purchases, occasions for which plant was bought, preferences of buyers and pattern of purchases. Customers purchase plants in various points of sale from 7 to 9 pot plants per year, mostly in horticultural centres and in spring. Plants are used for interior decoration and are cultivated for many years, however cut flowers are more often chosen for a gift than pot plants. Whereas a significant part of building material market customers cultivate flowers pot plants for a short time, and they buy pot plants for a gift as often as cut flowers. Among plants with flowers Phalaenopsis and Anthurium are selected most frequently, and Zamioculcas and Yucca among plants with decorative foliage. While choosing plants, buyers are guided by the overall appearance and price.
PL
Praca miała na celu określenie popytu na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w różnych punktach sprzedaży detalicznej w Poznaniu. Wyniki zebrano w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród klientów trzech punktów sprzedaży roślin doniczkowych: kwiaciarni, centrum ogrodniczego i marketu budowlanego na terenie miasta Poznań i w jego pobliżu. Zebrane informacje analizowano pod względem częstości zakupów, kwot, jakie kupujący wydają na zakup roślin doniczkowych, miejsca zakupu, okazji, z powodu której są kupowane rośliny, preferencji kupujących oraz struktury zakupów. Kupujący w różnych punktach sprzedaży zakupują 7-9 roślin rocznie, najczęściej wiosną, w centrum ogrodniczym. Dekorują nimi mieszkanie i uprawiają przez wiele lat. Jednak na prezent wybierają chętniej kwiaty cięte niż doniczkowe. Jedynie znaczna część klientów marketu budowlanego uprawia rośliny doniczkowe o ozdobnych kwiatach krócej, a na prezent kupują równie często kwiaty doniczkowe, co cięte. Spośród roślin o ozdobnych kwiatach najczęściej jest wybierany Phalaenopsis i Anthurium, a o ozdobnych liściach – Zamioculcas i Yucca. Wybierając roślinę respondenci kierują się głównie ogólnym wyglądem i ceną.
Contributors
References
 • Bach A., 2006. Rośliny ozdobne w tradycji i kulturze różnych narodów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510, 31-38.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2000. Ekonomia. Mikroekonomia. PWE, Warszawa.
 • Fajerski M., 2011. Rozwój ogrodniczych placówek detalicznych.Biznes Ogrodn. 1(20), 40-49.
 • Hetman J., Jabłońska L., 2004. Popyt na tulipany cięte ze szczególnym odniesieniem preferencji odnośnie do kolorów na przykładzie Lublina. W: Mater. Ogólnopol. Konf. „Ozdobne Rośliny Cebulowe”. Skierniewice, 21-22 września 2004, 7 13.
 • Jabłońska L., 2007. Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce.Wyd. SGGW, Warszawa, 9-50.
 • Jabłońska L., 2009. Świątynie katolickie jako miejsce tworzenia siępopytu na rośliny ozdobne. Zag. Ekon. Roln. 4 (321), 99-110.
 • Jabłońska L., Gniewosz A., 2007. Popyt na pokojowe rośliny doniczkowe w Warszawie w 2006 roku. Zesz. Nauk. Inst. Sad. i Kwiac. w Skierniewicach 15, 117-126.
 • Jabłońska L., Perzyńska K., 2009. Poziom popytu na rośliny ozdobne w Warszawie w 2007 roku i jego determinanty. Zesz. Nauk. Inst. Sad. i Kwiac. w Skierniewicach 17, 120-121.
 • Jabłońska L., Zyntek A., 2005. Kształtowanie siępopytu na kwiaty cięte i doniczkowe w War-szawie w 2003 roku. Zesz. Nauk. Inst. Sad. i Kwiac. w Skierniewicach 13, 119-126.
 • Kubiak K., 1993. Ogrodnicze aukcje w Holandii. Streszczenie referatu Adriana C.J. Bovee. Mar-keting produktów ogrodniczych. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, War-szawa.
 • Kubiak K., 1997. Marketing w Ogrodnictwie. Broszura Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwo-jowego Opakowań, Warszawa.
 • Marciniak S., 1995. Ekonomia dla inżynierów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Meggelen-Logland I., 2006. Vakblad voor de Bloemisterij 21 a.
 • Meggelen-Logland I., 2007. Vakblad voor de Bloemisterij 21 a.
 • Meggelen-Logland I., 2008. Vakblad voor de Bloemisterij 21 a.
 • Meggelen-Logland I., 2009. Vakblad voor de Bloemisterij 21 a.
 • Meggelen-Logland I., 2010. Vakblad voor de Bloemisterij 21 a.
 • Nowak J., 2003. Rośliny ozdobne – możliwości rozwoju produkcji i oddziaływania na jakość życia. Folia Hortic. Suppl. 1, 29-31.
 • Relf D., 1992. Human issues in horticulture. Hort. Technol. 2 (2), http://www.hort.vt.edu/ HUMAN/hinart.htm [dostęp: 26.08.2011].
 • Spychalski G., 2004. Wyzwania marketingowe sektora produkcji ogrodniczej w pierwszych latach funkcjonowania wspólnej polityki rolnej. Folia Univ. Agric. Stetin., Agric. 236 (94), 187-194.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fe278e8-2e76-4224-b509-f6d432b2c0fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.