PL EN


2018 | 18 | 75-92
Article title

Ekspozycje. Koszalińskie plenery 1963–1968 w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych

Content
Title variants
EN
Exhibitions. The Plein-airs of Koszalin 1963–1968 in the Central Bureau for Art Exhibitions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
We wrześniu 1969 r. w Zachęcie - Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie pokazano wystawę Koszalińskie plenery 1963–1968. Wystawa zgromadziła siedemdziesiąt dzieł polskich i zagranicznych artystów stworzonych podczas plenerów w Osiekach w latach sześćdziesiątych XX wieku. Prace należały do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku; dziś stanowią one rdzeń kolekcji sztuki współczesnej Muzeum w Koszalinie. Artykuł omawia niektóre aspekty wystawy w 1969 r. w Warszawie jako prezentacji międzynarodowego zbioru sztuki, który powstał dzięki darowiznom artystów biorących udział w plenerach Osieckich. Analizy strategii organizacji ekspozycji i instytucjonalizacji zbiorów mieszczą się w perspektywie badawczej nowej muzeologii i historii wystawiennictwa.
Year
Issue
18
Pages
75-92
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki
References
 • Adamczak, Marta. „Akcjonizmy osieckie w latach 1967-1981.” W Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy. Polska awangarda II połowy XX wieku w kolekcji Muzeum w Koszalinie, red. Ryszard Ziarkiewicz, 320-364. Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2008.
 • „Awangarda w plenerze. Walentyna Orłowska rozmawia o plenerach w Osiekach z Andrzejem Ciesielskim, Ewą Kowalską, Aleksandrą Sieńkowską, Andrzejem Słowikiem i Zygmuntem Wujkiem.” W Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy. Polska awangarda II połowy XX wieku w kolekcji Muzeum w Koszalinie, red. Ryszard Ziarkiewicz, 38-65. Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2008.
 • Brandys, Tadeusz, Bełski, Ryszard. „Po plenerach koszalińskich.” Tygodnik Kulturalny nr 46, 16 listopada 1969, 11.
 • [b.a.]. Dziennik Bałtycki nr 213, 8 września 1969, 2.
 • [b.a]. Głos Koszaliński nr 228, 30 sierpnia 1969, 6 .
 • [b.a]. Głos Koszaliński nr 231, 2 września 1969, 1.
 • [b.a]. „Obrazy z plenerów koszalińskich.” Głos Koszaliński nr 233, 4 września 1969, 1.
 • Hackiewiczowa, Wanda, red. Erna Rosenstein. Malarstwo. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, 1967.
 • (haes). „Koszalińskie plenery w stolicy.” Słowo Powszechne nr 225, 18.09.1969, 5.
 • Informacja o VII Plenerze w Osiekach (maszynopis). Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.
 • J. O. [bez tytułu]. Kultura nr 37, 14 września 1969, 10.
 • Kalicki, Jerzy. „Słowo wstępu.” W Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy. Polska awangarda II połowy XX wieku w kolekcji Muzeum w Koszalinie, red. Ryszard Ziarkiewicz, 6-11. Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2008.
 • Koszalińskie plenery 1963-1968, wstęp niesygnowany. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, 1969.
 • Księga inwentarzowa. Archiwum Działu Sztuki Współczesnej, Muzeum w Koszalinie.
 • List datowany na 27 listopada 1969. Archiwum Działu Sztuki Współczesnej, Muzeum w Koszalinie.
 • Luba, Iwona. Awangarda w CBWA. Wystawy Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej w latach 1956-1969, red. Gabriela Świtek. Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2017.
 • Matusińska, Maria et al., red. Rocznik CBWA 1968-1969-1970. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, [1971].
 • Matusińska, Maria, red. Wystawa prac Zbigniewa Makowskiego. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, 1966.
 • Mitschein, Barbara, red. Malarstwo, grafika, rysunek Rzeszowskiego Okręgu ZPAP. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, 1964.
 • Mitschein, Barbara, red. Wystawa malarstwa Benona Liberskiego, Łódź. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, 1966.
 • Mitschein, Barbara, red. Wystawa malarstwa Marii Anto. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, 1966.
 • Orłowska, Walentyna. „Słowo o plenerach i kolekcji.” W Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy. Polska awangarda II połowy XX wieku w kolekcji Muzeum w Koszalinie, red. Ryszard Ziarkiewicz, 12-24. Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2008.
 • Projekt preliminarza VII Pleneru „Osieki – 69”. Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.
 • Protokół przekazania przez Biuro Wystaw Artystycznych w Koszalinie dla Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie darów z VII Pleneru w Osiekach 1969 r. Archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.
 • Przewoźny, Janusz. „Muzeum Pomorza Środkowego w latach 1965-1969.” W Koszalińskie Zeszyty Muzealne nr 1 (1971), 63-84. Koszalin: Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie, 1971.
 • Rottenberg, Anda. „Ministerstwo Kultury i Sztuki” (aneks). W Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960, red. Aleksander Wojciechowski, 181-253. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992.
 • Sitkowska, Maryla, red. Grzegorz Kowalski. Prace dawne i nowe. Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2002.
 • Weychert-Waluszko, Monika. „Chcę wyjechać na wieś.” W Polska – kraj folkloru?, red. Joanna Kordjak, 161-169. Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2016.
 • Wilski, Wojciech. Życiorys, rękopis datowany 1 marca1972, Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, teczka Ob. Wojciech Wilski, nr 9389.
 • Witz, Ignacy. „Malarskie apostolstwo.” Życie Warszawy nr 215, 9 września 1969, 5.
 • Wystawa Osieki 1963-1977, Berlin – Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej (teczka z materiałami dokumentacyjnymi), archiwum Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.
 • Wystawa Plastyki Ziem Nadodrzańskich. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, 1959.
 • Zacharewicz, Halina, red. Marian Bogusz. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta”, 1967.
 • Zgodzińska, Beata. 50 lat kolekcji Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 2015.
 • Ziarkiewicz, Ryszard, red. Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy. Polska awangarda II połowy XX wieku w kolekcji Muzeum w Koszalinie. Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2008.
 • Zieliński, Marian. 50 lat Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Koszalin-Słupsk. Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego, Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, 2005.
 • Zieliński, Marian. Monografia środowiska plastycznego Pomorza Środkowego i Ziemi Słupskiej w latach 1947-1998. Słupsk: ARW LenART na zlecenie Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku, 1999.
 • Żygulski, Zdzisław, jun. „Sztuka kontra muzeum.” W Sztuka polska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1984, red. Teresa Hrankowska, 347-357. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fe41559-2fac-4596-a69c-5f4b895ad4e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.