PL EN


2014 | 4 | 337-341
Article title

Poradnictwo zawodowe w szkołach w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Content
Title variants
EN
Professional counseling at schools during the interwar period in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Temat poradnictwa zawodowego na terenie szkół w II Rzeczpospolitej pozostaje wciąż bardzo słabo zbadany. Można wskazać na niewielką liczbę prac poruszających tą problematykę. Celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie głównych działań, stosowanych metod i technik oraz wiodących zadań i ról podmiotów pracujących w obszarze poradnictwa zawodowego na terenie szkół w interesującym badacza momencie historycznym. Szczególny akcent w artykule jest położony na funkcję lekarza, psychologa szkolnego oraz nauczyciela. Istotne będzie także prześledzenie zasadniczych nurtów i idei, które wpływały na kształt poradnictwa zawodowego na terenie szkół.
EN
There is a small amount of publication about professional counseling during the interwar period in Poland. The main aim of the article is to present basic activities of school practice, methods and foreground tasks and jobs people, of those who gave professional advice of choosing a career. The author of the article wants to accent the special roles of the school’s physicians, psychologists and pedagogues. It is interesting to picture also the primal mainstreams and ideas which impacted on formation of school counseling in that time.
Year
Issue
4
Pages
337-341
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • BIBLIOGRAFIA
 • Teksty źródłowe:
 • [1] Biegeleisen B., Poradnictwo zawodowe a szkoła, Kraków 1928.
 • [2] Bilowicz E, W sprawie współpracy szkoły z domem, „Głos Nauczycielski" 1930/31, nr 18.
 • [3] Bubniak M., Konferencje indywidualne z rodzicami, „Przyjaciel Szkoły" 1938, nr 14.
 • [4] Dziennik Urzędowy Departamentu WRiOP Tymczasowej Rady Stanu,1917.
 • [5] Grzegorzewska M., W sprawie programu działalności psychologów szkolnych, „Polskie Archiwum Psychologii" 1931.
 • [6] Jaroszyński T, Metody badań psychologicznych w szkole, Warszawa 1925.
 • [7] Kieski F. (red.), Podręczna encyklopedia pedagogiczna, T. I, Lwów-Warszawa 1923.
 • [8] Kopczyński 5., Opieka higjeniczno - lekarska nad szkołami i stan zdrowia młodzieży w szkołach Rzeczypospolitej (za czas od r. 1918 do 1923 włącznie). Warszawa 1925.
 • [9] Kopczyński S., Lekarz szkolny jako doradca przy wyborze zawodu, [w:] S. Kopczyński (red.), Higjena szkolna, Warszawa 1933.
 • [10] Krauetler J, Statystyka szkolnictwa powszechnego, „Rocznik Pedagogiczny", T. 1, s. 2, Warszawa 1921.
 • [11] Kronika. Program działalności psychologa szkolnego, „Psychotechnika" 1929.
 • [12] Kubski B., Współpraca szkoły z domem, „Głos Nauczycielski" 1930, nr 19.
 • [13] Nawroczyński B., Swoboda i przymus w wychowaniu, Warszawa 1929.
 • [14] Radjo o poradnictwie zawodowem dla młodzieży szkół powszechnych, „Szkoła i Wiedza" 1928, Z. 8.
 • [15] Rostkowski S., Jeszcze o psychologach szkolnych, „Polskie Archiwum Psychologii" 1931.
 • [16] Słoniewska H, Poradnictwo zawodowe, [w;] S. Łempicki, W. Gottlieb, B. Suchodolski, J. Włodarski (red.), Encyklopedia Wychowania, T. III, Warszawa 1939.
 • [17] Szmydtówna J., Sprawozdanie psychologa szkolnego z pracy na terenie żeńskich prywatnych gimnazjów oraz wnioski i program pracy na przyszłość, „Polskie Archiwum Psychologii" 1931.
 • [18] Seydenmanowa J. T, Głosy z terenów pracy pedagogicznej. Współpraca nauczycielstwa w poradnictwie zawodowem, „Oświata i Wychowanie” 1935, Z.l.
 • [19] Zawirska J., Propaganda poradnictwa zawodowego i wyniki tej propagandy, Warszawa 1936.
 • Książki/czasopisma:
 • [20] Biegeleisen-Żelazowski B., Poradnictwo zawodowe. Przewodnik dla nauczycieli, psychologów, lekarzy, kierowników poradni zawodowych, świetlic i organizacyj zawodowych, Kraków 1949.
 • [21] Budkiewicz J., Kączkowska J., Z dziejów psychologii stosowanej w Polsce do roku 1957. Ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa zawodowego, Warszawa 1987.
 • [22] Guichard J, Huteau M, Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Kraków 2005.
 • [23] Miąso J., Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918-1939, ich rozwój, organizacja i funkcje społeczne, Wrocław 1988.
 • [24] Rzepa T, Historia polskiej myśli psychologicznej. Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fe6dc48-ac4b-4a51-8d68-26fb626d76c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.