PL EN


2016 | 17 | 143-159
Article title

STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE AKTYWIZACJI ŚRODOWISKOWEJ OSÓB STARSZYCH

Title variants
EN
Senility in the perspective of the environmental activation of older persons
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule ukazano starość w perspektywie potrzeby przezwyciężania osamotnienia osób w poprodukcyjnym okresie życia. Opisano starość w perspektywie wyników badań GUS, dotyczących życia osób starszych w Polsce. Wykazano, że rodzina jest ważnym środowiskiem aktywizacji seniorów. Aktywność osób starszych wspierają zorganizowane struktury społeczne: uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby seniora. W artykule wskazano obszary działalności obu tych struktur.
EN
The article shows senility from the perspective of the need to overcome people loneliness in the postproductive period of life. Old age is described from the perspective of findings from GUS (Central Statistical Office), concerning the life of older persons in Poland. The family is also shown as an important environment for the activation of seniors. The activity of older persons is supported and organized by social structures: Universities of the Third Age and seniors’ clubs. The article indicates the areas of activity of both of these structures.
Year
Volume
17
Pages
143-159
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomiii TWP w Olsztynie
 • Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych, Warszawa 2002.
 • Bohdan Z., Starość jako kontekst życia, w: Porozmawiajmy o starości, red. B. Antoszewska, U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, Olsztyn 2015.
 • Chabior A., Fabiś A., Wawrzyniak J.K., Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Warszawa 2014.
 • Czerniawska O., Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Łódź 2000.
 • Erikson E.H., Dopełniony cykl życia, Warszawa 2002.
 • Frieske K.W., Poławski P., Opieka i kontrola, Warszawa 1996.
 • Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn [online], dostęp: 12.03.2016, <http://fundacjahita.pl/centrum-aktywnosci-seniora/>.
 • Klub kultury seniora [online], dostęp: 12.03.2016, <http://www.kkseniora.art.pl/>.
 • Kukołowicz T., Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 2001.
 • Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn 2007.
 • Małecka B.Z., Elementy gerontologii dla pedagogów, Gdańsk 1985.
 • Orzechowska G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 1999.
 • Poznaj-Sprawdź-Skorzystaj! Małopolski Informator dla Seniorów, Zakliczyn–Kraków 2006.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035 (opracowana 2007 r.) – wyniki i założenia, w: Główny Urząd statystyczny [online], dostęp: 1.07.2008 <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2008-2035-opracowana-2007-r-wyniki-i-zalozenia,1,1.html>.
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Toruń 2013.
 • Seniorze, nie siedź w domu, w: Fakt24.pl [online], dostęp: 12.03.2016 <http://www.fakt.pl/Seniorze-nie-siedz-w-domu-,artykuly,98042,1.html>.
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa 2014.
 • Szarota Z., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Kraków 2010.
 • Szwarc H., Działalność uniwersytetów trzeciego wieku i innych organizacji gerontologicznych na rzecz opieki i pomocy społecznej ludziom starym, „Praca Socjalna” 1990, nr 3-4, s. 99.
 • Ścidrak E., Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie, Lublin 2013.
 • Trafiałek E., Człowiek star, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003.
 • Trafiałek E., Życie na emeryturze w warunkach polskich przemian systemowych. Studium teoretyczno-diagnostyczne, Kielce 1998.
 • Wciórka B., Polacy wobec ludzi starych i własnej starości, Komunikat z badań CBOS nr 172/00.
 • Wiadomości Statystyczne Nr 1, w: Główny Urząd Statystyczny [online], dostęp: 1.11.2014, <http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/2/15/1/oz_wiadomosci_statystyczne_10_2014.pdf.pdf >.
 • Wiśniewska-Roszkowska K., Starość jako zadanie, Warszawa, 1989.
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ff10834-e250-4316-83e6-2fefd6473df3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.