PL EN


2012 | 28 | 348-356
Article title

Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych

Content
Title variants
EN
Investments in SME Based on Survey Results in the Region of Lublin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano sytuację gospodarczą województwa lubelskiego i charakterystykę przedsiębiorstw działających na jego terenie. Scharakteryzowano strukturę majątku oraz poziom inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw działających na jego terenie. Część informacji uzyskano z danych Urzędu Statystycznego. Część danych empirycznych pochodzi z ankiety przeprowadzonej wśród 154 przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego.
EN
This article presents the economic situation and the characteristics of the region of Lublin enterprises operating on its territory. Described the structure of assets and the level of investment by small and medium enterprises operating on its territory. Some information was obtained from the Statistical Office. Some empirical data comes from a survey conducted among 154 companies operating in the region of Lublin.
Year
Volume
28
Pages
348-356
Physical description
Contributors
 • Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • Biuletyn Statystyczny, 2011, GUS, Warszawa
 • Brussa A., Tarnawa A. (red.), 2011, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Gajdzik B., 2011, Finanse przedsiębiorstw dla inżynierów, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Janik W., Paździor A., 2010, Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, WSPA, Lublin.
 • Janik W., Paździor A., 2010, Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, PWE, Warszawa.
 • Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), 2007, Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, IWiI, Warszawa.
 • Pabianiak P., 2003, Ocena efektywności inwestycji, BizCom, Warszawa.
 • Pastusiak R., 2009, Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa.
 • Różański J. (red.), 2006, Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, wyd. Difin, Warszawa.
 • Różański J., Czerwiński M., 1999, Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, ABSOLWENT, Łódź.
 • Wielejówka D., Chudzicki M., 2009, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Częstochowa.
 • Znaniecka K., 1997, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ffcae9f-4c42-4d61-baa9-95719c76d24c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.