PL EN


2013 | 20 | 233-249
Article title

Biblioteka klasztoru panien Benedyktynek Łacińskich w Krzeszowie w latach 1946-2000

Authors
Content
Title variants
EN
The library of the latin Convent of the benedictine Sisters a Krzeszow between 1946-2000
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Latin Convent of the Benedictine Sisters was founded by Katarzyna Saporowska in Lviv in 1596. For over 350 years, despite numerous wars, fires, and threats of dissolution, the nuns have managed to continuously lead a monastic life in the monastery that Katarzyna founded. It was only with the outbreak of World War II, its course and the establishment in 1945 of the new political order in Europe that the Benedictines were forced to leave Lviv and their home. They were assigned a new place of residence in Krzeszow in Lower Silesia, at which they arrived on May 31, 1946. The nuns transported part of the library accumulated in Lviv with them to Krzeszow, which became the basis for the organization of the library in the Krzeszow monastery. The Benedictines created a new structural system by separating the library into the following collections: • current books (contemporary) - containing books published since the nineteenth century to contemporary times. It is currently the main part of the library, which also includes religious books from the former school library in Lvov, • the school library, • Benedictine German-language books from the years 1919 -1946. It is the least developed of the book collections and has only an alphabetical catalogue. Today it is generally not used, hence it is stored in the archives of the monastery, • old prints. Also isolated, with the creation of a separate catalogue by subject and in alphabetical order, are the so-called secular books gathered since 1950 by Sister Teresa Gertrude Woleńska. Currently, the largest part of the library namely the current books collection consists of 10,281 volumes. In the years 1946-2000 the library grew mainly through purchases. In addition, the nuns received books as gifts from people friendly to the convent. The most needed publications are hand-written manuscripts. The thematic profile of the library is primarily literature on monastic contemplation and meditation.
Keywords
Year
Volume
20
Pages
233-249
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Baumert A., Das alte Kloster Grüssau, Breslau 1877.
 • Borkowska M., Saporowska Katarzyna (1549?-1608), w: PSB, red. H. Markiewicz, Warszawa – Kraków 1994
 • Borkowska M., Słownik polskich ksień benedyktyńskich, Niepokalanów 1996
 • Dziurla H., Krzeszów, Wrocław 1974
 • Faber-Chojnacka A., Dzieje szkoły i biblioteki Panien Benedyktynek Lwowskich na podstawie kronik klasztornych, w: Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura, Kraków 1995.
 • Faber-Chojnacka A., Dzieje szkoły i biblioteki Panien Benedyktynek lwowskich na podstawie kornik klasztornych, w: Lwów: Miasto, społeczeństwo, kultura, Kraków 1995.
 • Góral J., Wydawnictwa i prasa katolicka, w: Kościół Katolicki w Polsce 1918–1990. Rocznik statystyczny, Warszawa 1991.
 • Górski K., Mortęska Magdalena (1554–1631), w: Polski Słownik Biograficzny, (red.) Rostworowski E., Wrocław – Warszawa – Kraków 1977
 • Gwioździk J., Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI–XVII wiek), Katowice 2001
 • Gwioździk J., Stare druki proweniencji lwowskich benedyktynek w zbiorach Biblioteki Naukowej Ukraińskiej Akademii Nauk im. W. Stefanyka we Lwowie, w: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, Jarowiecki J. (red.), Kraków 2001, t. 5.
 • Kamolowa D., Muszyńska K., Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, Warszawa 1988.
 • Kotarska Z., Biblioteka szkolna panien benedyktynek łacińskich we Lwowie 1918-1939, Wrocław 1999.
 • Krzeszów europejska perła baroku, red. A. Jaroszewicz, Legnica 2000.
 • Krzeszów uświęcony łaską, red. H. Dziurla, K. Bobowski, Wrocław 1997.
 • Kundera D., Krzeszów, Piechowice 1995; K. Mazurski, Krzeszów, Warszawa 1989.
 • Lutterotti N., Abtei Grüssau: ein Führer, Breslau 1941.
 • Nieciecki K., Herbarz polski, Warszawa 1841, t. 8
 • Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 1993.
 • Rąkowski G., Ziemia Lwowska. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej, Pruszków 2007.
 • Św. Benedykty z Nursji, Reguła, Tyniec 1983.
 • Twarowski K., Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie w latach 1927–2002, Kraków 2002.
 • Werblan A., Stalinizm w Polsce, Warszawa 2009.
 • Wilkosz Z., Grzebień L., Wydawnictwo WAM 1972-1997: Historia, bibliografia, Kraków 1997.
 • Ziętara B., Krzeszów: opactwo Cystersów, Krzeszów 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80014b10-0dd7-4f38-95b2-9ed08e4d8a94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.