PL EN


2016 | 16 | 8793
Article title

Nauczanie dorosłych. Nowe wyzwania. (Na przykładzie indywidualnych zajęć języka rosyjskiego z klientem biznesowym

Content
Title variants
EN
Teaching adults – new challenges (the case of Russian language classes with an individual business client).
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article, the issue of teaching the foreign language to adult learners has been raised. The author presented a set of components allowing to conduct individual foreign language classes with a business client effectively. Special attention has been paid to non-linguistic elements of a didactic unit which allow to diversify the classes and which introduce friendly atmosphere that simplifies the memorization of the material. The opinion has been stated that the key to effective teaching and educational success is the attitude of the teacher who builds a creative and dynamic team together with the student. As a conclusion, the author presented a few rules of good classes in the company.
Year
Issue
16
Pages
8793
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Fisher, R. (1999), Uczymy się jak uczyć. Warszawa, 97–98.
  • Gałyga, D. (2010), Zindywidualizowana metoda komunikacyjna nauczania języków obcych w ujęciu profesora Aleksego Awdiejewa, (w:) A. Dudek (red.), Idea i ko-munikacja w języku i kulturze rosyjskiej. Kraków, 283–285.
  • Komorowska, H. (2002), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa, 86–87.
  • Scannel, M. ̸ J. Cain (2014), Zbiór niedrogich gier szkoleniowych. Warszawa, 18.
  • Silberman, M. (2004), Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków, 158.
  • Stolarczyk-Ambrozik, E. (2005), Dorosły jako uczeń – zmiana społeczna a szansa uczestnictwa w oświacie, (w:) M. Podgórny (red.), Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych. Kraków, 39–49.
  • Szafernakier-Świrko, A. (2015), Хорошее начало полдела откачало или о том, как хорошо начать урок, (w:) Studia Methodologica 40.
  • Urban, M. (2010), Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli jak uatrakcyjnić zajęcia. Gdańsk, 10–12.
  • Zemke, R. ̸ S. Zemke (1984), 30 things We know for Sure About Adult Learning, (w:) „Innovation Abstract” 8/VI. (URL https://gwplusone.files.wordpress.com/2014/06/30-things-we-know-about-adult-learning.pdf). [Pobrano 26.08.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-800d3847-75c6-4c37-81f1-006145359423
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.