PL EN


2013 | 2 | 73-75
Article title

Ocena poziomu lęku u pacjentów hospitalizowanych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
References
  • Kozierowski T, Wołowicka L, Małysz A, i wsp. Sedacja i analgezja okołooperacyjna do zabiegów artroskopii i artrotomii stawu kolanowego. Folia Med Cracov 2001: 273.
  • Wrześniewski K, Sosnowski T. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Polska adaptacja STAI. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 1996.
  • Bączyk G, Talarska D, Szubert J. Przyczyny lęku przedoperacyjnego chorych leczonych chirurgicznie. Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Ann. UMCS Sect. D 2006; 60(Supl. 16 , 1): 152–156.
  • Romanik W, Kański A, Soluch P, i wsp. Kwestionariuszowy i deklarowany poziom lęku chorych przed operacją. Anestezjologia Intensywna Terapia 2009; 41: 94–99.
  • Jawor M, Dimeter A, Monek K. Zaburzenia depresyjno-lękowe u kobiet po histerektomii – badania własne. Psychiatr Pol 2001;5: 771–780.
  • Lewicka M, Makara‑Studzińska M, i wsp. Poziom lęku i depresji w okresie okołooperacyjnym a kategoria zabiegu operacyjnego w grupie kobiet leczonych z powodów ginekologicznych. Med Ogólna Nauki o Zdrowiu 2012; 18, 2: 107–111.
  • Kurpas D, Adamczyk A, Drabik-Danis E, i wsp. Funkcjonowanie psychiczne u przewlekle chorych somatycznie. Fam Med Prim Car Rev 2010; 12(2): 394–396.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-800f02d4-1641-43a6-abe9-6b75b042c375
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.