PL EN


2014 | 14 | 4 | 77-80
Article title

The First International Tourism Forum in Rzeszów and Panel Session "Cultural Dialogue in Tourism"

Content
Title variants
PL
Pierwsze międzynarodowe Forum Turystyczne w Rzeszowie i Sesja Panelowa "Dialog kulturowy w turystyce"
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
It is a short report from the 5th Innovations Forum and the 1st Carpathian States Tourism Forum held on 27-28 of May at the University of Rzeszów in Rzeszów. This is an account of an extraordinary congress (about a thousand participants), with the main emphasis, made within the framework of the Forum, on panel session: “Cultural Dialogue in Tourism”. This event of a great economic, political and scientific importance is described and reviewed here. It also quotes a text of one of the introductory papers, on the theory of tourism.
PL
Jest to krótkie omówienie Piątego Forum Innowacji (poświęconego w całości tematyce turystycznej) i Pierwszego Forum Turystycznego Państw Karpackich, odbytego w dniach 27- 28 maja na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. Jest to więc komunikat o tym wyjątkowym kongresie (około tysiąca uczestników), z głównym akcentem na odbytą w ramach tego Forum sesję panelową: „Dialog kulturowy w turystyce”. Ta impreza o dużym znaczeniu gospodarczym, politycznym i naukowym została tu opisana i zrecenzowana. Dodatkowo przytoczono tekst jednego z referatów wprowadzających, dotyczący teorii turystyki.
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
77-80
Physical description
Contributors
  • University of Rzeszów, Rzeszów (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8023117f-d0e9-495d-b2fb-af2cd008d78c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.