PL EN


2017 | 8 | 2 | 284-289
Article title

Koncepcja przedmiotu edukacja na odległość dla studentów II stopnia kierunku mechatronika

Authors
Content
Title variants
EN
The Concept of Subjects E-learning for Students II Stage of Mechatronics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zarysowano koncepcję przedmiotu edukacja na odległość zaproponowanego dla studentów kierunku mechatronika w ramach przedmiotu z obszaru nauk społecznych do wyboru.
EN
The article outlines the concept of subject of distance education proposed for mechatronics students within the subject area of social sciences to choose.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
284-289
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Mechatroniki i Automatyki, Polska
References
  • Krupa, K. (2006). Przedmiot edukacja na odległość dla studentów kierunku „Edukacja techniczno-informatyczna”. W: E. Sałata (red.), Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli (s. 221–224). Radom: Politechnika Radomska, UW, Instytut Technologii i Eksploatacji.
  • Krupa, K. (2013). Efektywność nauczania elektroniki z zastosowaniem dydaktycznych obrazów dynamicznych na przykładzie kształcenia studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Maszynopis pracy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. A. Marszałka, prof. UR, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
  • Kupisiewicz, C. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: GRAF PUNKT.
  • Kwiatkowska, W. (2011). Wykład w kształceniu na odległość. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
  • Plan studiów kierunku studiów mechatronika (2017). Materiały niedrukowane. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2.11.2011. Dz.U. poz. 1520.
  • Strykowski, W. (2004–2005). Kompetencje przyszłego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28, 15–28.
  • Szabłowski, S. (2009). E-learning dla nauczycieli. Rzeszów: Fosze.
  • Walat, W. (2004). Podręcznik multimedialny: teoria, metodologia, przykłady. Rzeszów: Wyd. UR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-803271a8-0b88-499c-8ff0-5736c1ca8721
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.