PL EN


Journal
2017 | Volume 2 | Issue 1 June 2017 | 5-12
Article title

Determinanty poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Motivation: The main motivation for choosing the subject of this article was to explain the reasons for the United Kingdom's departure from the European Union (EU) and to show the changes in political attitudes of the Member States citizens as well as the so-cial phenomena affecting the perception of international integration. The second motive was an attempt to study the impact of economic situation on citizens' political choices Aim: The aim of this article is to identify the impact of macroeconomic variables on the support for EU membership. Results: Based on the presented econometric model, it was shown that the perception of the EU institutions is affected by: the economic situation in a given country, the influx of immi-grants, and political factors. The impact of such factors as: the social inequalities and the fiscal consolidation was statistically insignificant.
PL
Motywacja: Głównym motywem wyboru tematu niniejszego artykułu było wyjaśnienie przyczyn wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) i ukazania zmian postaw poli-tycznych obywateli państw członkowskich oraz zjawisk społecznych wpływających na po-strzeganie integracji międzynarodowej. Drugim motywem była próba zbadania wpływu sytuacji gospodarczej na wybory polityczne obywateli. Cel: Celem artykułu jest identyfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na poparcie dla członkostwa w UE. Wyniki: Na podstawie zaprezentowanego modelu ekonometrycznego wykazano, że wpływ na postrzeganie instytucji unijnych mają: sytuacja ekonomiczna w danym państwie, napływ imigrantów i czynniki polityczne. Wpływ takich czynników, jak: nierówności społeczne i konsolidacja fiskalna, okazał się nieistotny statystycznie.
Journal
Year
Volume
Pages
5-12
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
References
 • Anderson, C.J., i Reichert, M.S. (1995). Economic benefits and support for membership in the EU: a cross-national analysis. Journal of Public Policy, 15(3). doi:10.1017/S0143814X00010035.
 • Bolstad, J. (2014). Dynamics of European integration: Public opinion in the core and periphery. European Union Politics, 16(1). doi:10.1177/1465116514551303.
 • Doyle, O., i Fidrmuc, J. (2006). Who favors enlargement?: Determinants of support for EU membership in the candidate countries' referenda. European Journal of Politi-cal Economy, 22(2). doi:10.1016/j.ejpoleco.2005.09.008.
 • Eichenberg, R.C., i Dalton, R.J. (1993). Europeans and the European Community: the dynamics of public support for European integration. International Organization 47(4). doi:10.1017/S0020818300028083.
 • Eurostat. (2017). Pobrane 24.04.2017 z http://ec.europa.eu/eurostat.
 • Folsz, A. i Toka, G. (2006). Determinants of support for EU membership in Hungary. W: R. Rohrschneider i S. Whitefield (red.), Public opinion, party competition, and the European Union in Post-communist Europe. New York: Palgrave Macmillan.
 • Gabel, M.J. (1998). Economic integration and mass politics: market liberalization and public attitudes in the European Union. American Journal of Political Science, 42(3). doi:10.2307/2991736.
 • Jacquier, K. (2012). Public support for European integration: a comparative analysis. Documents de travail du CES, 88.
 • Joffe, J. (2016). Historic, dangerous decision. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.politico.eu.
 • Krastev, I. (2016). Political elites lost Europe. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.politico.eu.
 • Mauldin, J. (2016). Three reasons why Brits voted for Brexit. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.forbes.com.
 • Rodionova, Z. (2016). EU referendum: The business arguments for and against UK membership. Pobrane 24.04.2017 r. z http://www.independent.co.uk.
 • Tanasoiu, C. i Colonescu, C. (2008). Determinants of support for European integration: the case of Bulgaria. European Union Politics, 9(3). doi:10.1177/1465116508093489.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8034d18c-bb9c-4f6d-9722-279c96b07e3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.