Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 3(17) | 33-45

Article title

Przestrzeń globalna – przestrzeń Europy – przestrzeń Polski. Wyzwania XXI wieku (artykuł dyskusyjny)

Content

Title variants

EN
Global space – European space – Polish Space. The Challenges of the XXI Century (A Discussion Paper)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje nową interpretację przestrzeni globalnej. Najważniejszym elementem tej przestrzeni są cztery megaprzestrzenie Ameryki, Europy, Chin i Indii. Megaprzestrzeń jest wielkim obszarem geograficznym skupiającym istotny w skali globalnej potencjał demograficzny, gospodarczy, naukowy, kulturowy i militarny. Jest także obszarem zróżnicowanym regionalnie, na którym jednak nie występują istotne bariery hamujące wolne przepływy osób, dóbr, informacji i kapitału. Innowacyjne studia czterech megaprzestrzeni są wielkim wyzwaniem teoretycznym i pragmatycznym dla Regional Studies Association jako organizacji, która powinna otwierać nowe karty w interpretacji przestrzeni globalnej XXI wieku.
EN
The paper presents a new interpretation of global space. The most important elements of this space are four megaspaces of America, Europe, China and India. A megaspace is a grand geographical area representing a big demographic, political, economic, and scientific potential. The megaspace is a regionally differentiated area with no important barriers limiting free flows of persons, commodities, information, capital. The innovative studies of four megaspaces are a great theoretical and pragmatic challenge for Regional Studies Association as an organization which should open new chapters in the interpretation of the global space of the XXIst century.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

References

 • Alonso W., 1969, Beyond the Interdisciplinary Approach to Planning, Berkeley, Ca.: University of California Center for Planning and Development Research, Working Paper No. 90.
 • Bennhold K., 2004, "Continent guards its right to leisure: We are not in a race with the U.S.", IHT, 19 lipca.
 • Blutevogel H.H., 1997, "Bevölkerung, Wirtschaft und regionale Restrukturie-rung in Europa" (w.) A. Kukliński (red.), European Space - Baltic Space - Polish Space, Part One, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rewasz.
 • Castells M., 2000, The Rise of Network Society - Volume One. The Power of Identity - Volume Two. End of Millennium - Volume Three, Oxford: Blackwell Publishers.
 • Funabasshi I., 2003a, "China is preparing a "peaceful" ascendance" IHT, 13 grudnia.
 • Funabasshi J., 2003b, "The rise of India", Business Week, 8 grudnia.
 • Funck R., Kukliński A. (red.), 1986, Space - Structure - Economy. A Tribute to August Lösch, Karlsruhe: Van Loeper Verlag.
 • Gibbons M. et al., 1994, The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London: Sage Publication.
 • Harney M., Brinkhorst L.J., Grethen H., Hewitt P., 2004, "Lisbon Strategy. We can still make the EU competitive", IHT, 3-4 lipca.
 • Huntington S.P., 1996, The Clash od Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon and Schuster.
 • Jałowiecki B., Gorzelak G., 1999, "Europejskie dylematy" (w:) A. Kostrowicka (red.), Problematyka integracji europejskiej w nauczaniu geografii, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Komorowski S., 1982, Regional Studies. The Geneva Programme, Nagoya: UNCRD.
 • Kotyński J., 2001, "Europejska przestrzeń gospodarcza oparta na wiedzy. Od Lizbony do Warszawy?" (w:) A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy Perspektywy Banku Światowego, Warszawa: KBN, Biuro Banku Światowego w Polsce.
 • Kukliński A., 1979a, "Estudios regionales - quo vaditis?", Revista Inter-americana de Planificacion, nr 12/52, s. 70-85.
 • Kukliński A., 1979b, "Studia regionalia - quo vaditis?", Przegląd Geograficzny, nr 2.
 • Kukliński A., 1980, "Studia regionalia - quo vaditis? Settlement systems and regional planning", Studia KPZK PAN, nr 75, Warsaw: PWN, s. 61-86.
 • Kukliński A., 1988, "Regional Studies" (w:) Z. Chojnicki (red.), Experiences and Prospects in Problems of Space and Time in Regional Studies Concepts and Methods in Geography, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Kukliński A. (red.), 1997, Problematyka przestrzeni europejskiej, Warszawa: EUROREG. Kukliński A., 2000, "Transformacja przestrzeni europejskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr l.
 • Kukliński A., 2001, "What will Polish membership mean for EU" (w:) H. Biinz, A. Kukliński (red.), Globalization: Experiences and Prospects, Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung, Oficyna Wydawnicza Rewasz.
 • Kukliński A., 2003a, "O nowym modelu polityki regionalnej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
 • Kukliński A., 2003b, "Towards a New European Space - The Trajectory London-Paris-Moscow" (w:) A. Kukliński, B. Skuza (red.), Europe in the Perspective of Global Change, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rewasz.
 • Kukliński A. (red.), 2003c, Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Warszawa: KBN, Biuro Banku Światowego w Polsce.
 • Kukliński A., Skuza B., (red.) 2003, Europe in the Perspective of Global Change, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rewasz.
 • Lösch A., 1967, Economics of Location, New York: Wiley.
 • Łukaszewski J., 2004, "Unia to "my" a nie "oni"", Rzeczpospolita. Plus Minus, 20-21 marca.
 • Mamadouh V., 2001, "The territorialism of European integration", Tijdschrift voor Economische en Sociále Geografie, nr 4.
 • O przyszłości Europy. Głosy polityków, 2000, Warszawa: Fundacja Stefana Batorego.
 • Rodriguez F.F., Gomez S.A., 1976, Estudios regionales, Madrid: Institute National de Perspectiva y Desarrollo Economico.
 • Rossant J., 2003, "Will Europe become a backwater - It's failure to pull together could relegate the EU to minor power status", Business Week, 29 grudnia.
 • Ruszkowski J., 2003, "Wschodni wymiar Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski", Studia Europejskie, nr 2.
 • Sapir Report - An Agenda for Growing Europe - Making the EU Economic System Deliver Report. Chairman Andre Sapir, Brussels, July 2003.
 • "The New Alliances. A shifting geography of trade. Developing countries economic clout grows", 2004, IHT, 10-11 lipca.
 • Third European Report on Science and Technology. Indicators - 2003. Towards a Knowledge Economy, 2003, Brussels: European Commission.
 • Visages de la France, 1993, Paris: DATAR - Reclus La Documentation Française.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-80350a9d-3315-485b-b5a7-b57ff4061341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.