PL EN


2017 | 4/2017 (71) | 41-53
Article title

Zastosowania koncepcji Internetu rzeczy w kontekście inteligentnego miasta. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
The Applications of the Internet of Things in the Context of the Smart City. Selected Security Issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Miasta, chcąc być coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców oraz coraz sprawniej zarządzane, wykorzystują na te potrzeby różne nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. W ten sposób wdrażana jest w życie idea inteligentnego miasta (ang. smart city), wykorzystująca m.in. systemy Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), które będą stawać się kluczowym narzędziem usprawniającym funkcjonowanie aglomeracji miejskich. Koncepcja Internetu rzeczy rozwija się bardzo dynamicznie i stwarza ogromne możliwości dla inteligentnych miast. Oprócz korzyści, jakie przynosi, przynosi jednak też poważne zagrożenia, przede wszystkim dla prywatności i ochrony danych osobowych. Jej zastosowania usprawniają nasze życie, ale stwarzają nowe formy ryzyka i stanowią wyzwanie dla architektów systemów bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przegląd wybranych przypadków użycia Internetu rzeczy w kontekście koncepcji inteligentnego miasta oraz opis zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, wynikających z poszerzania dostępu do sieci nowych urządzeń w tym obszarze.
EN
Wishing to be more friendly to their citizens and to be managed more efficiently, cities are using a variety of modern ICT solutions for their needs. In this way, the smart city concept is being implemented, using, among others, the Internet of Things (IoT), which will become a key tool to improve the functioning of urban agglomerations. This idea develops very dynamically and creates tremendous opportunities for smart cities. But in addition to the benefits it brings, it also creates serious threats, primarily for privacy and personal data protection. Its applications improve our lives but also create new forms of risk and become the challenge for security architects. The purpose of this paper is to review selected applications of the Internet of Things in the context of the smart city and to describe the cybersecurity threats resulting from widening access of new devices to the network in this area.
Year
Issue
Pages
41-53
Physical description
Dates
online
2017-12-15
Contributors
author
 • Katedra Systemów Informacyjnych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, artur.rot@ue.wroc.pl
References
 • Brachman, A. (2013). Internet przedmiotów. Raport Obserwatorium ICT. Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”, Gliwice. Pozyskano z: http://www.technopark.gliwice.pl/files/artykuly/Internet%20przedmiot%C3%B3w.pdf (dostęp: 11.08.2017).
 • Castro, D. i Misra, J. (2013). The Internet of Things. Center for Data Innovation. Pozyskano z: http://www2.datainnovation.org/2013-internet-of-things.pdf (dostęp: 21.09.2017).
 • Cohen, B. (2012). The Top 10 Smart Cities On The Planet. CO. Design. Pozyskano z: http://www.fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet (dostęp: 28.09.2017).
 • Corpuz, I. (2014). A smart vaccine for smart cities, GulfNews z dn. 20.12.2014. Pozyskano z: http://m.gulfnews.com/opinion/a-smart-vaccine-for-smart cities-1.1429472 (dostęp: 19.08.2017).
 • Courtney (2011). When Buses Talk, Maintenance Listens: Smart Bus Maintenance Means Greater Efficiencies, Big Savings. Nextstop, z dn. 15.03.2011. Pozyskano z: http:// www.nextstopstl.org/3702/when-buses-talk-maintenancelistens-smart-bus-maintenancemeans-greater-efficiencies-bigsavings/ (dostęp: 25.09.2017).
 • Dziennik internautów (2015). Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo Smart City – VII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie. Dziennik internautów z dn. 08.05.2015. Pozyskano z: http://di.com.pl/internet-rzeczy-bezpieczenstwo-smart-city-vii-konferencjanaukowa-bezpieczenstwo-w-internecie-52089 (dostęp: 28.09.2017).
 • Evans, D. (2011). The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything. Cisco Internet Business Solutions Group. Pozyskano z: http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79 /docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf (dostęp: 16.07.2017).
 • EY (2015). Insights on governance, risk and compliance: Cybersecurity and the Internet of Things. Pozyskano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-cybersecurityand-the-internet-of-things/$FILE/EY-cybersecurity-and-the-internet-of-things.pdf (dostęp: 14.07.2017).
 • Gazeta Prawna (2016). Inteligentne miasta mogą być niebezpieczne. Pozyskano z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/936993,inteligentne-miasta-internetrzeczy-cyberbezpieczenstwo.html (dostęp: 04.09.2017).
 • HP (2015). HP Study Reveals 70 Percent of Internet of Things Devices Vulnerable to Attack. Pozyskano z: http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=1744676 (dostęp: 23.06.2017).
 • Intel (2016). Internet rzeczy nie tylko w smart city. Pozyskano z: http://evertiq.pl/news/18023 (dostęp: 10.09.2017).
 • Metcalfe, J. (2012). Air Pollution Kills More Than 2 Million a Year. The Atlantic Cities, July 16, 2012. Pozyskano z: http://m.theatlanticcities.com/neighborhoods/2013/07/airpollutionkills-more-2-million-year/6209/ (dostęp: 14.09.2017).
 • Middleton, P., Kjeldsen, P. i Tully, J. (2013). Forecast: The Internet of Things, Worldwide/2013. Gartner, November 2013. Pozyskano z: http://www.gartner.com/doc/2625419/forecast-internet-things-worldwide- (dostęp: 19.12.2016).
 • Mitchell, S., Villa, N., Stewart-Weeks, M. i Lange, A. (2013). The Internet of Everything for Cities. San Jose, CA: Cisco Press.
 • Nowakowski, W. (2015). Bliższa chmura, czyli usługi obliczeniowe we mgle. Elektronika– konstrukcje, technologie, zastosowania 5, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa. Pozyskano z: http://www.imm.org.pl/imm/plik/pliki-do-pobrania-elektronika52015_nn358.pdf (dostęp: 16.12.2016).
 • Nowicka, K. (2014). Smart City – miasto przyszłości. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5(1233).
 • Nylec, K. (2012). Smart cities, idea i praktyka. Pozyskano z: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/smart-cities-idea-i-praktyka,32600.html (dostęp: 8.09.2017).
 • Pescatore, J. (2014). Securing the Internet of Things Survey. SANS Institute InfoSec Reading Room. Pozyskano z: http://www.sans.org/reading-room/whitepapers/covert/securinginternet-things-survey-34785 (dostęp: 9.06.2017).
 • Polski, M. (2017). Internet rzeczy – potęga danych. Warsaw Press. Pozyskano z: http://www.smartcity.warsawpress.com/index.php/2017/07/25/internet-rzeczy-potega-danych/(dostęp: 26.09.2017).
 • Raymond, J. (2015). The Internet of Things – A Study in Hyde, Reality, Disruption, and Growth. Pozyskano z: http://www.supplychain247.com/paper/the_internet_of_things_a_study_in_hype_reality_disruption_and_growth (dostęp: 8.09.2016).
 • Rot, A. (2016). Mgła obliczeniowa jako nowy paradygmat wsparcia transmisji i przetwarzania danych w koncepcji Internetu rzeczy. Informatyka Ekonomiczna, 3(41), 51–63, DOI:10.15611/ie.2016.3.05.
 • Rot, A. (2017). Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych i usług w modelu Cloud Computing. W: A. Gąsiorkiewicz i in. (red.), Gospodarka cyfrowa 2016. Zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 98–108.
 • Rot, A. i Blaicke, B. (2016). Zagrożenia wynikające z implementacji koncepcji Internetu rzeczy. Rekomendacje dla organizacji i dostawców rozwiązań. Informatyka Ekonomiczna, 3(41), 76–91, https://doi.org/10.15611/ie.2016.3.07
 • Rot, A. i Sobińska, M. (2013). IT security threats in cloud computing sourcing model. W: M. Ganzha, L. Maciaszek i M. Paprzycki (red.), Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Wyd. IEEE.
 • Shoup, D. (2007). Cruising for Parking. Access, 30. Pozyskano z: http://shoup.bol.ucla.edu/CruisingForParkingAccess.pdf (dostęp: 7.09.2017).
 • Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D. i Turała, M. (2012). Koncepcja Smart City jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 721, Studia Informatica Nr 29. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Townsend, A.M. (2013). Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia. New York: W.W. Norton & Company Inc.
 • TradeArabia (2014). Smart cities must protect utilities from cyber-attacks. TradeArabia, 13.10.2014. Pozyskano z: http://www.tradearabia.com/news/REAL_267393.html (dostęp: 22.08.2017).
 • Wiśniewski, M. (2013). Smart cities – definicje i pomiar (przegląd koncepcji). Prace Naukowe WWSZIP, 24(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80466008-cd72-40cb-abc5-0a66e9706246
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.