PL EN


2012 | 3 | 27-44
Article title

Kontekst ludyczny w polskiej poezji cybernetycznej

Content
Title variants
EN
The Ludic Aspect in Polish Cyber Poetry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poezja cybernetyczna jest nowym gatunkiem powstałym z połączenia literatury i cybernetyki. W wyniku integracji poezji z technologią wygenerowany zostaje obiekt tekstowo--wizualno-dźwiękowy, który atakuje odbiorcę różnorodnością elementów, wywołując poczucie dezorientacji czy szoku. Prawidłowy odbiór cyberpoezji uwarunkowany jest kontekstem, do którego dany utwór się odnosi. W niniejszym tekście omówiony jest kontekst ludyczny, podkreślający aspekt gry i zachodzącą interakcję między użytkownikiem a obiektem. Odwołując się do konkretnych utworów animacyjnych, wskażę, w jaki sposób odbywa się gra z cybertekstem, którego charakter ujawnia się wyłącznie poprzez aktywną działalność odbiorcy. Kontekst ludyczny zmusza użytkownika do interakcji, ponieważ tylko wtedy odsłania się cybernetyczny aspekt poezji, a mianowicie sterowanie tekstem i generowanie znaczeń.
EN
Cyber poetry is the exemplification of an art genre whose existence is due to the fusion of literature and cybernetics. Where poetry meets with technology, images, sounds and words merge into a single work of art whose three constituents assail the consumer in a literal typhoon of impulses that leave him stunned and baffled, as he is confronted with the essence of audiovisual culture. The adequate reception/absorption of cyber poetry is dependent on the respective essential conditions it refers to as a genuine work of art. The game is the most essential context in the interpretation of cyber poetry, as it emphasizes the aspects of a game and the interaction between consumer/user and the object. Referring to a selection of actual animated works of cyber art the author demonstrates how to operate with a cybertext, whose character discloses itself solely through usertext-interaction. The ludic character compels the user to interaction, only through the latter’s leading part the composition reveals its cybernetic aspect, which lies in the piloting of the text itself and the evocation of connotations and underlying sense.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Bromboszcz R., Estetyka zakłóceń, Wyd. Naukowe WSNHiD, Poznań 2010.
 • Bromboszcz R., Misiak T., Podgórni Ł., Książka i co dalej 7, Galeria AT (ASP), Poznań 2008.
 • Biriukow B.W., Geller J.S., Cybernetyka w naukach humanistycznych, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
 • Branny E., Dlaczego klikamy? Lektura a pragnienie, [w:] Tekst (w) sieci, t. 2, [red.] A. Gumkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Fargier J.P., Anioł obrazu cyfrowego. Czy Mallarmé wymyślił wideo?, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, [oprac.] A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 1997.
 • Hopfinger M., W laboratorium sztuki XX wieku: o roli słowa i obrazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Hopfinger M., Zmiana miejsca?, [w:] Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury, [red.] A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2008.
 • Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Wyd. „Czytelnik”, Warszawa 1985.
 • Kossecki J., Cybernetyka kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
 • Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.
 • Mierzejewski Ł., Byt sztuki w bicie informacji. Analogowe spojrzenie na cyfrową sztukę, [w:] Estetyka wirtualności, [red.] M. Ostrowicki, Wyd. „Universitas”, Kraków 2005.
 • Renaud A., Obraz cyfrowy albo technologiczna katastrofa obrazów, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, [oprac.] A. Gwóźdź, Wyd. „Universitas”, Kraków 1997.
 • Wells P., Animacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Manifest 1. 1 + wiersze, „Rita Baum” 2006, nr 10.
 • Aarseth E.J., Cybertekst: perspektywy literatury ergodycznej, „Techsty (online)”, nr 2, http://www.techsty.art.pl/magazyn2/artykuly/aarseth_cybertekst.html (20. 11. 2010).
 • Aarseth E.J., Walczyłem przeciw prawu: wywrotowa gra i gracz implikowany, „Kultura i Historia” 2008, nr 13, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/884 (2. 12. 2010).
 • Bromboszcz R., Wiersz cybernetyczny – spektra i alianse, http://perfokarta.net/teoria/wiersz.cybernetyczny.-.spektra.i.alianse.html (20. 11. 2010).
 • Eskelinen M., Teoria cybertekstu a badania literackie. Podręcznik użytkownika, „Techsty (online)”nr 2, http://www.techsty.art.pl/magazyn2/artykuly/eskelinen_cybertekst.html (20. 11. 2010).
 • How To Write Cyberpoetry, http://www.slideshare.net/cyberpoetry/howto-writecyberpoetry-418610 (20. 11. 2010).
 • http://kaleka.net/ (20. 11. 2010).
 • http://perfokarta.net/personel/personel.html (20. 11. 2010).
 • Pawlicka U., I ty możesz zostać Kopernikiem, http://www.ha.art.pl/felietony/1610-urszulapawlickaity-mozeszzostac-kopernikiem.html (2. 04. 2011).
 • Pawlicka U., Poddaję się dryfowi, wywiad z Romanem Bromboszczem, http://niedoczytania.pl/?p=8907 (20. 11. 2010).
 • Pisarski M., Poezja elektroniczna, http://www.techsty.art.pl/hipertekst/hiperpoezja.htm (20. 11. 2010).
 • Pisarskie M., Ergodyczność, http://www.techsty.art.pl/hipertekst/teoria/ergodyzm.htm (20. 11. 2010).
 • Podgórni Ł., Poezja cybernetyczna w kontekście ludologii, http://perfokarta.net/teoria/poezja.cybernetyczna.w.kontekscie.ludologii.html (20. 11. 2010).
 • Poezja cybernetyczna – samookreślenie, http://perfokarta.net/root/samookreslenie.html (20. 11. 2010).
 • System dedukcyjny poezji cybernetycznej. Manifest 2. 0, http://perfokarta.net/root/sd.html (20. 11. 2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-804fef6c-df79-4911-9926-f091cbff8e5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.