PL EN


2018 | 2(27) | 175-194
Article title

Społeczny wymiar fandomów internetowych na przykładzie grupy Sherlock Polska. Raport z badań

Content
Title variants
EN
The social dimension of Internet fandoms with the ‘Sherlock Polska’ group serving as an example. A research report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto zagadnienie fandomów internetowych jako społeczności internetowych. Przedstawiono wybrane argumenty na rzecz coraz większej realności zjawisk cyfrowych, zarys problematyki społeczności i fandomów internetowych. Główne problemy badawcze podjęte w tekście dotyczyły następujących kwestii: Czy fandom internetowy, realizowany w grupie Sherlock Polska, sprzyja nawiązywaniu relacji interpersonalnych respondentów? oraz Jaki jest poziom poczucia samotności wśród respondentów? Badania przeprowadzono wśród fanów Sherlocka Holmes’a zrzeszonych w serwisie społecznościowym Facebook za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej oraz 11-itemowej Skali Poczucia Samotności De Jong Giervalda (DJGLS); (n = 370).
EN
In this paper, the issue of Internet fandoms as an online community is discussed. Selected arguments for an increasing reality of digital phenomena, outline of social issues and Internet fandoms have been presented. The main research questions were: Społeczny wymiar fandomów internetowych na przykładzie grupy Sherlock ‘Is the Internet fandom in the Facebook group ‘Sherlock Polska’ conducive to new interpersonal relationships between interviewees?’ and ‘How common is the feeling of loneliness among the interviewees?’. The research was conducted among Sherlock Holmes’ fans on Facebook by using an online questionnaire and The 11-item De Jong Giervald Loneliness Scale (DJGLS); (n = 370).
Year
Issue
Pages
175-194
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8633
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-805bee1c-19a6-4bc7-8d3d-767e0f2f5762
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.