PL EN


2018 | 9 | 2 | 149-154
Article title

Nauczanie spajania materiałów z zastosowaniem wideodydaktyki

Content
Title variants
EN
Welding Teaching with Using Videodidactics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu zaprezentowano zastosowanie metody wideodydaktyki w nauczaniu spajania materiałów na studiach technicznych. Omówiono strukturę metody i kolejne etapy jej realizacji. Ponadto w artykule zamieszono opinie studentów dotyczące realizowanego projektu oraz liczne uwagi metodyczne.
EN
The paper presents the application of the videodidactics method in the teaching of welding in technical studies. The structure of the method and following stages of its implementation are pre-sented. Furthermore, the students’ opinions about the project and the methodological remarks were discussed.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
149-154
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wy-dział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Polska
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Polska
References
 • Ciesielka, M. (2015). Wideodydaktyka szansą na aktywizację studentów. Edukacja – Technika – Informatyka, 3, 99–103.
 • Ciesielka, M. (2016). WebQuest – od informacji do wiedzy technicznej. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 48, 85–92.
 • Ciesielka, M., Sułowski, M. (2013). WebQuest w nauczaniu analizy układów równowagi fazowej. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (2), 308–313.
 • Enauczanie (2017) Wideodydaktyka na start: co, po co i jak. Pobrane z: http://wideo.ena-uczanie.com (29.05.2017).
 • Hofman-Kozłowska, D. (2013). Modele edukacyjne w cyfrowych czasach. W: M. Wieczorek- -Tomaszewska (red.), Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona (s. 52–77). Pobrane z: http://www.ldc.edu.pl (29.04.2015).
 • Lib, W. (2008). Modern Media in Education – Example of Didactic Movie Production. Informato-logia, 41 (3), 210–213.
 • Polak, M. (2008). Cyfrowe filmy wideo jako narzędzia edukacji. Pobrane z: https://www.edunews.pl (29.05.2017)
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. Part II. On the Horizon, 9 (6), 1–6.
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WPiA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80647bb1-f95a-49bf-b9da-d333bafd8186
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.