PL EN


2011 | 90 | 97-109
Article title

Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne

Title variants
EN
Motivating Salary and Non-Wage Labor in the Enterprise - a Theoretical Approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Motywacja jest jedną z funkcji zarządzania. Stanowi ona nieodłączny element rozwoju zasobów ludzkich. Każda organizacja powinna posiadać własny system motywacji. Właściwy system motywacji może być stworzony pod warunkiem, że organizacja rozpozna potrzeby swoich pracowników. Artykuł prezentuje motywację płacową i pozapłacową w aspekcie teoretycznym.
EN
Motivation is one of the functions of management. It is an integral part of human resource development. Each organization should have their own system of motivation. Appropriate system of incentives can be created, provided that the organization recognizes the needs of their employees. The article presents the wage and non-wage incentives in the theoretical aspects.
Contributors
 • Prezes Oddziału Kieleckiego TNOiK
author
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • 1. Armstrong A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 2. Borkowska S., Systemy motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 • 3. Borkowska S., Motywować skutecznie, IPiSS, Warszawa 2004.
 • 4. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, wyd. II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • 5. Borkowka S. (red.), Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • 6. Borkowska M., Kiedy wynagrodzenie motywuje pracownika, "Prawo Przedsiębiorcy".
 • 7. Forsyth P., Jak motywować ludzi, Heloin, Gliwice 2001.
 • 8. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 • 9. Heller R., Motywowanie pracowników, Wiedza i Życie, Warszawa 2000.
 • 10. Jacukowicz Z., Skuteczny system wynagradzania w firmie, ODDK, Gdańsk 2001.
 • 11. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2007.
 • 12. Jasiński Z., Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 13. Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. PLACET, Warszawa 2008.
 • 14. Kałużny S., Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, Centrum Szkoleniowo - Wydawnicze Kwantum, Warszawa 1996.
 • 15. Meller J., Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Restrukturyzacja gospodarki a polityka rynku pracy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • 16. Melich A., Rola płacy w pobudzeniu efektywności pracy, IPiSS, Warszawa zeszyt 10/1988.
 • 17. McKenna E., Bech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 • 18. Oleksyn T., Wynagrodzenie efektywne - przegląd problemów, IPiSS Warszawa 2006.
 • 19. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.
 • 20. Penc J., Motywowanie z zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000.
 • 21. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżera, MARINA, Wrocław 2007.
 • 22. Pastuła A., Motywowanie pozafinansowe - czyli zachęty inne niż ekonomiczne, www.rp.pl z dnia 12.02.2011 r.
 • 23. Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikami a organizacją, Difin, Warszawa 2004.
 • 24. Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, AE, Kraków 2000.
 • 25. Wachowiak P., Stużyńska M. (red.), Podstawy zarządzania, SGH, Warszawa 2008.
 • 26. www.placa.pl
 • 27. Quinn R., Faerman E., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8065f731-344e-48a9-aa1e-03b23647be72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.