Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 95-107

Article title

Rachunek kosztów cyklu życia produktu w praktyce polskich przedsiębiorstw

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badania ankietowego dotyczącego zastosowania rachunku kosztów cyklu życia produktu w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. W ramach badania zidentyfikowano czynniki wpływające na długość cyklu życia produktów oraz metody identyfikacji poszczególnych faz cyklu życia, mające zastosowanie w różnych branżach. Ustalono zakres rachunku kosztów, w tym rodzaje kosztów uwzględnianych w poszczególnych fazach, oraz kompleksowość procesu zarządzania nimi. Analiza wykazała, że znajomość metod identyfikacji faz cyklu życia jest bardzo zróżnicowana, jednak najczęściej jednostki stosują metody wymagające najmniejszych nakładów pracy. Zaobserwowano również zjawisko nieuwzględniania w rachunku kosztów wszystkich rodzajów kosztów ponoszonych w cyklu. Bardzo często w analizach całkowicie pomijane są koszty fazy poprodukcyjnej.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8069ba68-e9b8-4679-9e38-cebb425fa28c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.