PL EN


2015 | 8 | 65-78
Article title

Empiryczna weryfikacja dymensjonalnego ujęcia psychopatii

Content
Title variants
EN
Empirical Verification of the Dimensional Approach to Psychopathy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istnieje duża rozbieżność pomiędzy osobowością dyssocjalną w rozumieniu ICD–10, a psychopatią według klasycznego podejścia reprezentowanego przez Harveya Cleckleya czy Roberta Hare. Nowe kryteria zawarte w Sekcji III w DSM–5 dla antyspołecznego zaburzenia osobowości nie uwzględniają już zachowań przestępczych, tak jak DSM–IV–TR lub ICD–10. Skupiają się natomiast na cechach osobowości przypisywanych do tej pory psychopatii, takich jak nasilony egocentryzm, niska empatia, antagonizm czy rozhamowanie, łącząc kategorialne i dymensjonalne podejście do zaburzenia. Celem prezentowanych badań była weryfikacja modelu psychopatii ujmowanej z perspektywy dymensjonalnej. Psychopatia potraktowana została jako cecha latentna, przewidywana w niniejszym modelu teoretycznym przez cztery zmienne: empatię, źródła samooceny, makiawelizm oraz poszukiwanie doznań. Badanie przeprowadzone zostało na grupie mężczyzn. W zastosowanym modelowaniu równań strukturalnych uzyskano wysokie wskaźniki dopasowania modelu do danych empirycznych.
Contributors
  • Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
author
  • Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-806d0fcf-6bd5-44f4-baa2-ffba82ab30e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.