PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 1215-1227
Article title

Problematyka energetyczna w ujęciu politycznym: kwestie energetyczne w programach politycznych

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Problematyka związana z energetyką stanowi skomplikowane zagadnienie, które determinuje wiele czynników i kontekstów, jak gospodarczy, międzynarodowy społeczny i polityczny. Polityczny aspekt związany jest z bezpieczeństwem energetycznym państwa i decyzjami politycznymi, które mają je zapewnić. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie czynników politycznych decyzji energetycznych uwzględniających odpowiedzialność wobec wyborców oraz ustalenie koncepcji energetycznej w programach politycznych partii. Uzyskane wyniki wskazują, że w programach największych partii politycznych bezpieczeństwo energetyczne to zapewnienie dostaw i dywersyfikacja źródeł energii. Partia rządząca (PO) i największa opozycyjna (PiS) zwiększenie bezpieczeństwa upatrują w wydobyciu gazu z łupków, wzmocnieniu wydobycia węgla i budowy elektrowni jądrowej, natomiast partie lewicowe (TR i SLD) w rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bodnar A., Decyzje polityczne: elementy teorii, Warszawa 1985.
 • Carter N., Greening the mainstream: party politics and the environment, Environmental Politics, 2013, vol. 22, (1), s. 90.
 • Demokracja energetyczna, http://www.demokracjaenergetyczna.pl.
 • Factors influencing the societal acceptance of new energy technologies, Meta-analysis of recent European projects, 2008, www.ecn.nl/docs/library/report/2007/e07058.pdf; Migalski Wojtysik W., Mazur M., Polski system partyjny, Warszawa 2007.
 • Krohn S., Damborg S., On Public Attitudes Towards Wind Power, Renewable Energy, 16, 1999.
 • Łucki Z. i in., Badanie świadomości energetycznej społeczeństwa Polskiego, Polityka Energetyczna, Tom 9, Zeszyt 2, 2006, http://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE092/lucki.pdf.
 • Łucki Z., Misiak W., Energetyka a społeczeństwo, Warszawa 2012.
 • Maciejewska B., Szwed D. (2013), Demokracja energetyczna, Warszawa, wyd. Zielony Instytut i Fundacja im. Heinricha Bölla, dostępne: http://www.zielonapolityka.pl/images/pdf/demokracja_energetyczna_publikacja.pdf.
 • Migalski M., Wojtysik W., Mazur M., Polski system partyjny, Warszawa 2007.
 • Mrozowska S., Kijewska B. Besta T., Społeczny wymiar procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce, Ekoatom 13, 2014, http://www.ekoatom.com.pl/files/EKOATOMY/13.
 • Mrozowska S., Strategia jako koncepcja działania politycznego, Gdańsk 2010.
 • Następny rok razem. Program Polityczny PO, 2011, http://www.platforma.org/media/dokumenty/Program_PO_100dpi.pdf.
 • Nowa strategia dla Polski, Program polityczny SLD, 2012, http://www.sld.org.pl/aktualnosci/1551-juz_jest_nowa_strategia_dla_polski__rozwoj_zamiast_stagnacji_program_sld.html.
 • Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska, Program Prawa i Sprawiedliwości, 2011, http://www.pis.org.pl/unit.php?o=partia&p=docs&iddoc=157.
 • Paska J., Surma T., Polityka energetyczna Polski na tle polityki energetycznej Unii Europejskiej, Polityka Energetyczna, Tom 16, Zeszyt 4, 2013, https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE164/01-IV-art-17-paska-surma.pdf.
 • Pietraś Z., Decydowanie polityczne, Warszawa 2000.
 • Plan Zmian, Program TR, 2014, http://twojruch.eu/materialy/program
 • Program Wyborczy PSL, 2011, http://www.psl.org.pl/upload/pdf/Program_Wyborczy_PSL_260811.pdf.
 • Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1998.
 • Scheer H., Energy Autonomy: The Economic, Social and Technological Case for Renewable Energy, 2007.
 • Scheer H., Energy Democracy, (in:) Renewable Communities Alliance, http://www.renewablecommunities.org/p/energy-democracy.html.
 • Zielony Nowy Ład w Polsce, http://issuu.com/boell/docs/zielony_nowy___ad_w_polsce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-807fef0f-b987-4d51-b312-9c935867f984
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.