PL EN


2014 | 7 | 2(13) | 207-209
Article title

[recenzja] Alberto Cairo: The Functional Art. An introduction to information graphics and visualization, Berkeley, CA 2012

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja pierwszej książki będącej tak kompleksowym, a jednocześnie praktycznym wprowadzeniem do grafiki i wizualizacji informacji, korzystania z wykresów, map, schematów i ilustracji do komunikowania się i rozumienia danych i zjawisk. Alberto Cairo, wykładowca na Uniwersytecie w Miami, wyjaśnia, że wizualizacja powinna być pojmowana jako narzędzie, które poszerza percepcję, pozwalając wyjść poza to, co widać gołym okiem, a jednocześnie umożliwiając identyfikację wzorców i trendów, które byłyby niewidoczne w inny sposób.
EN
Review of the first book to offer a broad, hands-on introduction to information graphics and visualization, the use of charts, maps, diagrams, and illustrations to communicate and understand data and phenomena. Alberto Cairo, who teaches at the University of Miami, explains that visualizations should be conceived as tools that extend human perception, letting go beyond what the bare eye can see, and allow to identify patterns and trends that would be invisible otherwise.
Year
Volume
7
Issue
Pages
207-209
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieo@umk.pl
References
  • Data science. W: Wikipedia. The Free Encyclopedia [online] [dostęp 31 października
  • 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Data_science.
  • Show me the data [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://showmethedata.nl.
  • The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization [online] [dostęp 30 września 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.thefunctionalart.com.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8082f5a8-264c-4c86-898e-a910e1a4cee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.