PL EN


2017 | 9 | s. 17-32
Article title

Płock miastem uniwersyteckim w świetle strategii rozwoju miasta Płocka na lata 2018-2030

Content
Title variants
EN
Płock as a university city in the light of the City of Płock Development Strategy (2018-2030)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W modelu gospodarki opartej na wiedzy, w zarządzaniu miastem i regionem, konieczne jest wykorzystanie potencjału wynikającego z funkcjonowania uczelni. W warunkach polskich miast szkoły wyższe odgrywają trojaką rolę: kulturotwórczą, ekonomiczną i przestrzenną. Aby Płock mógł skutecznie wykorzystać do swego rozwoju potencjał funkcji akademickiej, niezbędne jest nie tylko wspieranie funkcjonujących już uczelni w podnoszeniu jakości kształcenia, ale przede wszystkim utworzenie w mieście samodzielnej, silnej uczelni akademickiej. Koniecznym krokiem wydaje się zatem wskazanie funkcji akademickiej jako jednego z filarów Strategii Rozwoju Miasta Płocka.
EN
In the model of knowledge-based economy of the city and region management, the potential of universities holds a special place. In Polish cities, higher education institutions play a threefold role: cultural, economic and of urban planning. If the City of Płock is to use its academic potential effectively, it is necessary not only to support existing institutions in their comprehensive development, but also to create an independent, academically strong University. It seems therefore necessary to see the academic potential of the city as one of the pillars of the City of Płock Development Strategy.
Year
Volume
9
Pages
s. 17-32
Physical description
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-808365f8-a219-43bc-9ef6-00ed14cb0833
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.