PL EN


2011 | 3/2011 (33) | 140-152
Article title

Zintegrowana opieka zdrowotna - w poszukiwaniu poprawy efektywności

Authors
Content
Title variants
EN
Integrated health care delivery - on the road to improved effectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zintegrowane systemy świadczenia opieki zdrowotnej odgrywają coraz ważniejszą rolę w reformach systemowych podejmowanych w krajach Unii Europejskiej. Sednem tych zmian jest przechodzenie od epizodycznego leczenia chorób ostrych ku świadczeniu skoordynowanych usług zorientowanych na przypadki chroniczne i zapewniających pacjentom ciągłość leczenia. Celem niniejszego artykułu jest zatem dyskusja na temat możliwości zwiększania efektywności opieki zdrowotnej poprzez jej integrację. Struktura artykułu jest trzyczęściowa: pierwsza część definiuje pojęcie integracji opieki zdrowotnej, druga - omawia siły napędowe integracji, a ostatnia - przedstawia wyniki badań empirycznych poświęconych integracji opieki zdrowotnej przeprowadzone przez OECD.
Integrated health care delivery systems play an increasingly important role in the current health care reform efforts in the European Union. At the core of this shift is the movement away from episodic treatment of acute illness events to the provision of a coordinated continuum of services that will support those with chronic conditions. The objective of this paper is, therefore, to discuss the possibilities of boosting the effectiveness by integrating the health care delivery process. The body of the paper is divided into three main parts: first one defines the integration of the health care delivery, second one - reviews the driving forces for health care integration and the last one - provides some empirical evidence of health care integration conducted by the OECD.
Keywords
Year
Issue
Pages
140-152
Physical description
Dates
published
2011-07-30
Contributors
author
References
 • Devers, K.J., Shortell, S.M., Gillies, R.R., Anderson, D.A., Mitchell, J.B. i􀁢K.M. Erickson 2001. Implementing organized delivery systems: An integration scorecard. Health Care Management Review, nr 3 (19), s. 7–20.
 • Docteur, E. i􀁢 H. Oxley 2003. Health Care Systems: Lessons for the reform experience. OECD Health Working Papers, nr 9.
 • Grone, O. i􀁢 M. Garcia-Barbero 2001. Integrated care. A position paper of the WHO European Office for integrated health care services. International Journal of Integrated Care, April–June.
 • Hofmarcher, M., Oxley, H. i􀁢 E. Rusticelli 2007. Improved health system performance through better care coordination. OECD Health Working Papers, nr 30.
 • Kleczkowski, B.M. 1969. Metody oceny dzia􀃯alno􀄂ci szpitala i􀁢jego efektywno􀄂ci us􀃯ugowej. Zdrowie Publiczne, nr 12, s. 1104–1105.
 • Kopaliński, W. 1989. S􀃯ownik wyrazów obcych i􀁢zwrotów obcoj􀃚zycznych, Wydanie XVIII, Warszawa, s. 232.
 • Mintzberg, H. 1971. The Structure of Organizations, Englewood Cliffs: Prentice Hall. National Institute of Medicine 2001. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21th Century, Washington: National Academy Press.
 • Newman, S., Steed, L. i􀁢K. Mulligan 2009. Chronic Physical Illness: Self-management and Behavioral Interventions, Maidenhead: Open University Press/McGraw Hill.
 • Rodriguez, C. i C. Rivieres-Pigeon 2007. A literature review on integrated perinatal care. International Journal of Integrated Care, nr 7.
 • Rudawska, I. 2007. Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i􀁢marketingowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Shortell, S.M., Gillies, R.R., Anderson, D.A., Erickson, K.M. i􀁢J.B. Mitchell 1996. Remaking Health Care in America, San Francisco: Jossey-Bass. SMG Market Group and John Hancock Center 1998. Integrated Health Care NetworkTop 100 Directory, Chicago.
 • Stranberg-Larsen, M. i􀁢A. Krasnik 2009. Measurement of integrated healthcare delivery: A systematic review of methods and future. International Journal of Integrated Care, January–March.
 • Wan, T.T., Lin, B. i􀁢A. Ma 2002. Integrated mechanisms and hospital efficiency in integrated health care delivery systems. Journal of Medical Systems 2002, nr 2 (26), s. 127–143.
 • WHO European Office for Integrated Health Care Services 2001. Integrated Care. Working Definition.
 • WHO Health for All Database, http://data.euro.who.int/hfadb, odczyt: 6.05.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-808669e3-fa8d-4f82-bf61-7d17b24082db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.