PL EN


2017 | XIX/2 | 73-86
Article title

Sytuacja języka polskiego w obcym otoczeniu językowym. Zarys problematyki (na przykładzie obwodu lwowskiego)

Title variants
EN
The situation of a Polish local dialect in a foreign environment. Outline of issues (on the example the Lviv region)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została opisana sytuacja gwary polskiej w obcym otoczeniu językowym na Ukrainie (w obwodzie lwowskim). Bliskie sąsiedztwo z miejscową ludnością, nauka w szkole ukraińskiej, kontakt z telewizją i prasą, służba wojskowa w przypadku mężczyzn wpłynęły znacznie na język polski badanych mieszkańców. Badaniem zostali objęci Polacy, którzy wynieśli język polski z domu i w codziennej komunikacji z bliskimi posługują się polskim kodem językowym. Celem badań było ustalenie sfer kontaktów językowych, codziennych sytuacji komunikacyjnych, w których respondenci (osoby dwujęzyczne) najczęściej posługują się językiem polskim, pobudek, jakimi się kierują, uczęszczając do polskich szkół, ucząc się języka polskiego lub pogłębiając znajomość języka swoich przodków. Interesowały mnie również sytuacje, w których następuje przełączanie kodu językowego z polskiego na ukraiński i odwrotnie oraz relacje międzyludzkie z tego wynikające (np. konflikty, nieporozumienia).
EN
The objective of this paper was to present the situation of a Polish local dialect in a foreign environment in Ukraine (Lviv region). However, the fact that the speakers of Polish live among the local people, go to Ukrainian schools, watch local TV and read the Ukrainian press, and – in case of men – perform Ukrainian military service, significantly influenced their Polish. The research was carried out among the Poles who learnt Polish at home and in their everyday communication with family members use a Polish local dialect or the Eastern borderland Polish. The purpose of the research was to determine the spheres of language contacts, everyday communicative situations in which respondents (bilinguals) most often use Polish, their motivation for attending Polish schools, for learning Polish or advancing their knowledge of the language of their ancestors. The article also discusses situations in which code switching from Polish to Ukrainian and vice versa occurs and the interpersonal relationships arising in such situations (e. g. conflicts, misunderstandings).
Year
Issue
Pages
73-86
Physical description
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8092b55c-d24c-4071-8bfb-c8a9d16136ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.